Tài liệu

Câu hỏi ôn tập marketing trong doanh nghiệp

Business

CÂU HỎI

-      Khái niệm, vai trò và quá trình phát triển của marketing ? Liên hệ thực tế họat động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam ?

-
 • Trình bày nội dung của marketing hỗn hợp (marketing – mix) ?
 • Trình bày nhu cầu và động cơ thúc đẩy tiêu dùng ?
 • Phân tích những hành vi mua sắm của người tiêu dùng ?
 • -      Trình bày khái niệm, các tiêu chuẩn có thể lựa chọn khi phân khúc thị trường ? Lựa chọn thị trường mục tiêu?

  -      Khái niệm sản phẩm? Chu kỳ sống sản phẩm?  Các chiến lược marketing trong từng giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm ?

  -      Những hiểu biết  của anh (chị) về vai trò bao bì, nhãn hiệu sản phẩm ?

  -      Hãy nêu khái niệm về giá, mục tiêu, các phương pháp định giá?

  -      Hãy nêu vai trò và chức năng  phân phối hàng hóa? Các kênh phân phối và lựa chọn kênh phân phối hiệu quả ?

  -  Nêu  mục tiêu của quảng cáo, đặc điểm chủ yếu của các phương tiện quảng cáo? Các hình thức khuyến mãi ? Các công cụ tuyên truyền ?

  -  Hãy nêu nội dung và đặc điểm của hoạt động  mở rộng quan hệ với công chúng, bán hàng trực tiếp cá nhân ?

   

  Đánh giá:
  0 dựa trên 0 đánh giá

  Tuyển tập sử dụng module này

  Nội dung cùng tác giả
   
  Nội dung tương tự