Tài liệu

Câu hỏi ôn tập: Nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán

Business

Câu 1: Trình bày các đặc điểm của công ty chứng khoán?

Câu 2: Hãy phân tích vai trò của công ty chứng khoán đối với thị trường

Câu 3: Hãy nêu các hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán?

Câu 4: Hãy nêu tên các hoạt động hỗ trợ của công ty chứng khoán?

Câu 4: Hoạt động môi giới của công ty chứng khoán là gì?

Câu 5: Hãy trình bày các chức năng của hoạt động môi giới chứng khoán?

Câu 6: Những nét đặc trưng của nghề môi giới chứng khoán ?

Câu 7: Những kỹ năng cần có của người môi giới chứng khoán ?

Câu 8: Hãy phân tích kỹ năng truyền đạt thông tin của người môi giới chứng khoán?

Câu 9: Hãy phân tích kỹ năng tìm kiếm khách hàng của người môi giới chứng khoán?

Câu 10: Hãy phân tích kỹ năng khai thác thông tin của người môi giới chứng khoán?

Câu 11:Khi thực hiện lệnh, người môi giới phải tuân theo những thứ tự ưu tiên nào của lệnh?

Câu 12: Khi thực hiện lệnh, công ty chứng khoán phải kiểm tra những dữ liệu nào?

Câu 13: Hãy khoanh tròn nào những giá đặt không đúng theo quy định của đơn vị yết giá của cổ phiếu:

A: 12.500đ; 12.650đ; 12.700đ; 12.800đ

B: 49.900đ; 50.000đ; 50.100đ;50.500đ

C: 80.500đ; 81.000đ; 81.300đ; 85.000đ

D: 99.000đ; 99.500đ; 100.000đ; 100.500đ

E: 101.000đ; 102.000đ, 103.500đ; 104.000đ

F: 38.500đ; 50.700đ; 80.000đ, 108.000đ

Câu 14: Hãy khoanh tròn nào những khối lượng đặt không đúng theo quy định của đơn vị giao dịch của cổ phiếu tại SGDCK Hồ Chí Minh:

A: 8, 10, 100, 150                     

B: 15, 20, 30, 80

C: 20, 27, 30, 100                      

D: 100, 120, 125, 130

E: 500, 550, 555, 600                

F: 80, 800, 808, 880        

Câu 15: Hãy khoanh tròn nào những khối lượng đặt không đúng theo quy định của đơn vị giao dịch của cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội:

A: 70, 100, 1100, 1500                        

B: 85, 200, 300, 800

C: 200, 270, 300, 400                          

D: 1000, 1200, 1250, 1300

E: 400, 450, 500, 600                          

F: 80, 800, 8000, 8800

Câu 16: Giao dịch bảo chứng là gì?

Câu 17: Mua ký quỹ là gì? Nêu công thức tính tỷ lệ ký quỹ?

Câu 18: Bán khống là gì? Công thức tính giá trị bảo đảm đối với bán khống được tính như thế nào?

Câu 19: Tại phiên mở cửa ngày 24/6/2013. Một loại chứng khoán EGF được nhà môi giới tập hợp các lệnh mua và bán của khách hàng để đưa vào khớp lệnh như sau:

Lệnh Mua

 

Lệnh Bán

Số lượng

Giá

Số lượng

19.000

31.700

17.000

5.000

31.600

8.000

3.000

31.500

10.000

18.000

31.400

18.000

7.000

31.300

6.000

19.000

31.200

14.000

Em hãy tính giá khớp lệnh và khối lượng khớp lệnh tại phiên mở cửa của mã chứng khoán EGF

Câu 20: Tại phiên đóng cửa ngày 24/6/2013. Một loại chứng khoán XYZ được nhà môi giới tập hợp các lệnh mua và bán của khách hàng để đưa vào khớp lệnh như sau:

Lệnh Mua

 

Lệnh Bán

Số lượng

Giá

Số lượng

9.000

52.500

7.000

15.000

52.000

18.000

13.000

51.500

16.000

8.000

51.000

14.000

17.000

50.500

13.000

9.000

50.000

15.000

15.000

49.900

7.000

10.000

49.800

9.000

8.000

49.700

8.000

19.000

49.600

4.000

Em hãy tính giá khớp lệnh và khối lượng khớp lệnh tại phiên đóng  cửa của mã chứng khoán XYZ

Câu 21: Tại phiên đóng cửa ngày 25/6/2013. Một loại chứng khoán MNQ được nhà môi giới tập hợp các lệnh mua và bán của khách hàng để đưa vào khớp lệnh như sau:

Lệnh Mua

 

Lệnh Bán

Số lượng

Giá

Số lượng

9.000

105.000

7.000

15.000

104.000

18.000

13.000

103.000

16.000

8.000

102.000

14.000

17.000

101.000

13.000

9.000

100.000

15.000

15.000

99.500

7.000

Em hãy tính giá khớp lệnh và khối lượng khớp lệnh tại phiên đóng  cửa của mã chứng khoán MNQ

Câu 22: Một nhà đầu tư mua ký quỹ 5.000 cổ phiếu VNM (CTCP Sữa Vinamilk) với giá 140.000đ/cổ phiếu, tỷ lệ ký quỹ là 50%.

a, Hãy tính số tiền nhà đầu tư cần ký quỹ?

b, Nếu giá cổ phiếu này tăng lên 180.000đ/cổ phiếu thì giá trị đảm bảo cho tiền ký quỹ tăng lên là bao nhiêu?

c, Nếu giá cổ phiếu này giảm xuống còn 90.000đ/cổ phiếu thì giá trị đảm bảo cho tiền ký quỹ giảm còn bao nhiêu?

Câu 23: Một nhà đầu tư muốn bán khống 6.000 cổ phiếu DHG (CTCP Dược Hậu Giang) với giá 110.000đ/cổ phiếu, tỷ lệ ký quỹ là 90%.

a, Hãy tính số tiền nhà đầu tư cần đảm bảo ban đầu khi muốn thực hiện nghiệp vụ bán khống?

b, Nếu giá cổ phiếu này tăng lên 160.000đ/cổ phiếu thì nhà đầu tư cần bổ sung thêm giá trị đảm bảo cho tiền ký quỹ là bao nhiêu?

c, Nếu giá cổ phiếu này giảm xuống còn 90.000đ/cổ phiếu thì tỷ lệ ký quỹ tăng lên bao nhiêu phần trăm?

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự