Tài liệu

Câu hỏi ôn tập quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp

Business

Câu hỏi

1.  Khái niệm kế toán? Chức năng của công tác kế toán?

2.  Nêu định nghĩa , đặc điểm, phân loại và khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp ?

3.  Nêu định nghĩa, đặc điểm, phân loại TSLĐ trong doanh nghiệp ?

4.  Nêu khái niệm chi phí kinh doanh, các cách phân loại chi phí kinh doanh ?

5.  Nêu khái niệm giá thành sản phẩm/dịch vụ, mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành , các loại giá thành.

6.  Nêu khái niệm và phân tích vai trò ngân sách trong doanh nghiệp ?

  Khái niệm điểm hòa vốn?   Ý nghĩa phân tích điểm hòa vốn ?

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự