Tài liệu

Câu hỏi ôn tập quản trị cung ứng trong doanh nghiệp

Business

CÂU HỎI

-
 • Nêu khái niệm và phân tích vai trò cung ứng ?
 • Nêu các phương pháp lựa chọn cung ứng,  tác dụng của các phương pháp lựa chọn cung ứng ?
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến mua sắm? Hãy lập kế hoạch mua sắm ?
 • Sự cần thiết của dự trữ ? Các mức dự trữ ? Các loại chi phí dự trữ?
 • Các mô hình quản trị dữ trữ? Phân biệt mô hình EOQ và mô hình POQ ? Mô hình chiết khấu ?
  Đánh giá:
  0 dựa trên 0 đánh giá

  Tuyển tập sử dụng module này

  Nội dung cùng tác giả
   
  Nội dung tương tự