Tài liệu

Câu hỏi ôn tập quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Business

CÂU HỎI

-      Hãy nêu khái niệm, mục tiêu, tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp ?

-      Phân tích các thách thức đối với quản trị nhân sự ?

-      Nêu khái niệm, nội dung và tác dụng của phân tích công việc ?

-      Khái niệm các phương pháp tuyển dụng nhân sự?

-      Tầm quan trọng của việc đánh giá nhân viên? Các phương pháp đánh giá nhân viên?

-      Khái niệm, bản chất và ý nghĩa của tiền lương trong doanh nghiệp?

-      Phân biệt các hình thức tiền lương?

-      Các hình thức phân công , hiệp tác lao động?

Các yếu tố ảnh hưởng trả lưởng cho người lao động trong doanh nghiệp ? Liên hệ thực tế các doanh nghiệp hiện nay ?

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự