TÀI LIỆU

Ep

Science and Technology

- Trong sản xuất nước rau quả, ép là phương pháp chủ yếu để tách dịch bào ra khỏi nguyên liệu. Trong quá trình ép, hiệu suất ép là chỉ tiêu quan trọng nhất. Hiệu suất ép phụ thuộc vào các yếu tố :

* Phẩm chất của nguyên liệu

* Phương pháp sơ chế

* Cấu tạo, chiều dày, độ chắc của khối nguyên liệu

* Áp suất ép

- Hiệu suất ép được tính theo công thức :

B = a ( φ1 + φ2 ) k. b ( % )

a: Hệ số tính đến sự tổn thất nước ép do bã và thiết bị thấm ướt

b: Hàm lượng dịch bào trong nguyên liệu .

k: Hệ số đặc trưng cho sự bảo toàn ống mao dẫn .

φ1:Mức độ biến tính chất nguyên sinh khi cơ chế (0 - 1,0) φ2: Mức độ phá vỡ màng chất nguyên sinh khi ép (0,1 - 0,2).

Tổng số ( φ1+ φ2 ) ≤ 1

- Giới thiệu máy ép :

* Máy ép giỏ trục vít :

Hiệu suất ép chỉ đạt 40 - 50 %

* Máy ép thủy lực :

Hiệu suất ép trên máy này cao, đạt khoảng 55 - 60 %

* Máy ép trục xoắn :

Máy có hiệu suất ép cao, đạt khoảng 83 - 85 %. Có khi đạt tới 90 %. Nhưng máy này có nhược điểm là các phần tử lơ lửng lẩn trong nước ép lớn hơn trong các máy gián đoạn.

Máy ép thủy lực