Tài liệu

Giáo trình thủy lực: Chương III: Động lực học chất lỏng

Science and Technology

Tóm tắt

Thuỷ động lực học (hay là động lực học của chất lỏng).Nghiên cứu các qui luật đặc trưng chuyển động của chất lỏng và ứng dụng các quy luật ấy vào thực tiễn sản xuất. Nhiệm vụ chủ yếu của thuỷ động lực học là xác lập liên hệ giữa những trị số cơ bản đặc trưng cho chuyển động như vận tốc dòng chảy U, độ sâu h và áp suất thuỷ động p sinh ra trong chất lỏng chuyển động . Cần chú ý rằng áp suất thuỷ động có hướng khác nhau tuỳ theo chất lỏng ta nghiên cứu là chất lỏng thực hay chất lỏng lý tưởng. Trong chất lỏng lý tưởng áp suất thuỷ động hướng theo pháp tuyến của mặt chịu tác dụng ; còn trong chất lỏng thực áp suất thuỷ động vẫn hướng vào mặt tác dụng, nhưng không hướng theo pháp tuyến, vì nó là tổng hợp của thành phần ứng suất pháp tuyến và thành phần ứng suất tiếp tuyến do lực nhót gây ra.

Nội dung

 1. Khái niệm chung
 2. Các đặc trưng động lực học của chất lỏng
  1. Phân loại chuyển động
  2. Đường dòng, dòng nguyên tố
  3. Các yếu tố thủy lực của dòng chảy
 3. Phương trình lien tục của dòng chày
  1. Phương trình liên tục của dòng nguyên tố
  2. Phương trình liên tục của toàn dòng chảy
  3. Phương trình vi phân liên tục của dòng chảy (dạng Ơle)
 4. Phương trình vi phân đối với chuyển động của chất lỏng thực (Phương trình Navie-Stokes)
 5. Phương trình Becnuli viết cho dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng – Ý nghĩa của phương trình Becnuli
  1. Phương trình Becnuli viết cho dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng
  2. Ý nghĩa hình học và năng lượng của phương trình Becnuli
   1. Ý nghĩa thủy lực hay hình học
   2. Ý nghĩa năng lượng
 6. Phương trình Becnuli đối với dòng chất lỏng thực
  1. Phương trình Becnuli đối với dòng nguyên tố chất lỏng thực
  2. Phương trình Becnuli đối với toàn dòng chất lỏng thực
 7. Một số ứng dụng của phương trình Becnuli
  1. Dụng cụ đo vận tốc, ống Pito-Prandtl
  2. Lưu lượng kế Venturi
  3. Ống xả của tuabin thủy lực

Xem chi tiết tại đây

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự