TÀI LIỆU

Giới thiệu tổng quan về dự án STEMEM Lào Cai 2019

Science and Technology

GIỚI THIỆU

Ngày nay nhiều thành tựu về khoa học và công nghệ tiên tiến đang thay đổi cuộc sống và thế giới nhưng đồng thời cũng đề ra nhiều thách thức đặc biệt với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Giáo dục STEMM (Science – Technology – Engineering – Mathematics – Medicine) và các phương pháp liên quan sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp và trang bị cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sẵn sàng trong thời đại mới. Tuy nhiên các phương pháp này chỉ có thể phát huy hiệu quả khi có những nhận thức đứng đắn và triển khai đồng bộ, sáng tạo, nhịp nhàng. Trước những thách thức và cơ hội của thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong việc giới thiệu, triển khai các chương trình giáo dục tích hợp, đổi mới trong giáo dục phổ thông. Một trong những nguyên nhân chính là do thiếu sự tiếp cận và kỹ năng cần thiết trong việc triển khai giáo dục STEMM. Do đó, một vài nguyên nhân làm chậm quá trình thực hiện các chương trình giáo dục STEMM tại nước ta có thể gồm: chưa phát triển đầy đủ hệ sinh thái STEMM, còn thiếu các phương pháp dạy và học, còn thiếu các công cụ, chương trình cần thiết, thậm chí có thể chưa có nguồn kinh phí bố trí phù hợp…Ngoài ra, do đặc thù địa lý hành chính phức tạp của nước ta cũng là một nguyên nhân gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Chính vì vậy, mục tiêu của dự án này nhằm cung cấp các hoạt động tập huấn, đào tạo cho (1) các lãnh đạo và chuyên viên của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai, (2) giáo viên và học sinh ở cả hai cấp: trung học cơ sở và trung học phổ thông tại 10 trường sẽ được lựa chọn tại Lào Cai. Chương trình tập huấn, đào tạo bao gồm: khái quát về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và những yếu tố cần thiết trong giáo dục và đào tạo để đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững thông qua giáo dục STEM; tập huấn và hướng dẫn, đào tạo cho giáo viên, học sinh các kiến thức cần thiết (cơ bản và chuyên sâu) và các kỹ năng để thực hành các chủ đề STEMM, xây dựng và vận hành câu lạc bộ STEMM, tổ chức các ngày hội STEMM và các cuộc thi liên quan.

Ngoài ra, dự án sẽ ghi, tập hợp và tổ chức thành các module và đăng tải lên mạng internet của Tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources (VOER – http://voer.edu.vn)) để sẵn sàng tiếp cận và phục vụ nhiều đơn vị, cá nhân và tổ chức trên khắp Việt Nam.

Việc triển khai thành công dự án sẽ giới thiệu một mô hình bền vững nhằm thúc đẩy triển khai và thực hiện giáo dục STEMM trên địa bàn tỉnh Lào Cai và nhiều địa phương khác tại Việt Nam.

 

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI

Đối tượng trực tiếp

 1. Lãnh đạo và chuyên viên tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai sẽ được tập huấn, giới thiệu về Cách mạng công nghiệp 4.0, Hệ sinh thái STEM, mô hình câu lạc bộ STEM, Lãnh đạo trong STEM…
 2. Các giáo viên và học sinh từ 10 trường (gồm các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông) tham gia dự án, các đơn vị, trường học tham gia dự án sẽ được tập huấn, đào tạo cơ bản và chuyên sâu về một số vấn đề của giáo dục STEM
 3. Các đơn vị trường học tham gia dự án sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ dự án vì học sinh của các trường sẽ được tiếp cận với các chương trình và kiến thức mới về STEM. Ngoài ra, các trường sẽ được hỗ trợ trong việc thành lập, xây dựng và vận hành các câu lạc bộ STEM, ngày hội và các cuộc thi STEM.
 4. Cha mẹ học sinh
 5. Các nhà giáo dục, hoạch địch xây dựng chính sách có quan tâm tới giáo dục STEM
 6. Hệ thống giáo dục Việt Nam sẽ gián tiếp được hưởng lợi từ dự án vì lợi ích lâu dài của dự án sẽ giới thiệu một mô hình thực hiện hiệu quả và thành công giáo dục STEM tại Việt Nam.
 7. Mạng lưới cộng đồng cựu du học sinh của Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF) sẽ có dự án hợp tác giữa các thành viên để đóng góp chia sẻ các kiến thức, năng lực chuyên gia giúp ích cho hệ thống giáo dục Việt Nam.

Đối tượng gián tiếp

 1. Cha mẹ học sinh
 2. Các nhà giáo dục, hoạch địch xây dựng chính sách có quan tâm tới giáo dục STEM
 3. Hệ thống giáo dục Việt Nam sẽ gián tiếp được hưởng lợi từ dự án vì lợi ích lâu dài của dự án sẽ giới thiệu một mô hình thực hiện hiệu quả và thành công giáo dục STEM tại Việt Nam.
 4. Mạng lưới cộng đồng cựu du học sinh của Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF) sẽ có dự án hợp tác giữa các thành viên để đóng góp chia sẻ các kiến thức, năng lực chuyên gia giúp ích cho hệ thống giáo dục Việt Nam.

Xem chi tiết tại: https://www.youtube.com/watch?v=fPf-1K_FElQ