Tài liệu

Hợp đồng kinh tế mài bê tông

Business

 

Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng
BTMSONGANH
Điện thoại: 0946.038.728
Website: betongdanang.info
--------***--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


--------***--------

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2018

HỢP ĐỒNG MÀI ĐÁNH BÓNG SÀN BÊ TÔNG

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2005 và luật Thương mại có hiệu lực ngày 01/01/2006
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên
- Căn cứ chức năng lĩnh vực hoạt động của Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng BTMSONGANH
Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2018 tại Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng BTMSONGANH và CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ BÚP SEN
Chúng tôi gồm có:
Bên A: CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ BÚP SEN
Ông/bà: Tôn Thất Kim Tùng  Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ:  604 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Mã số thuế: 3301653470
Tài khoản số: 10010000306755 tại Ngân hàng VCB, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0996146136
BÊN B: Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng BTMSONGANH
Ông bà: Phan Thị Mỹ   Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 76 Giang Văn Minh, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 1401847121
Tài khoản số: 0041000306106 tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Tên tài khoản: Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng BTMSONGANH
Điện thoại: 0946.038.728
Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất ký hợp đồng Mài đánh bóng sàn bê tông tại Huế với các điều khoản sau:
ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A giao cho Bên B Mài đánh bóng sàn bê tông tại  604 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Thời gian dự kiến thi công: Từ 5 - 7 ngày
ĐIỀU II. CÔNG VIỆC CỤ THỂ

 

STT

Dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Mài đánh bóng sàn bê tông

M2

9711

111000

1077921000

 

 

10% VAT

 

 

107792100

 

 

Thành tiền

 

 

1185713100


ĐIỀU III : THỜI GIAN THI CÔNG – NGHIỆM THU – BẢO HÀNH
- Thời gian thi công : Thời hạn thi công từ ngày khi bên B nhận được tiền ứng theo hợp đồng và thời gian thực hiện theo tiến độ bên A từ ngày 16/01/2019 đến 02/03/2019
- Địa điểm thi công và nghiệm thu: 604 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam, sau khi hoàn tất thì Bên B báo cho bên A tiến hành nghiêm thu bàn giao vào ngày 15/03/2019
ĐIỀU IV: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
- Lần 1: ứng 50 % giá trị hợp đồng khi ký hợp đồng
- Lần 2: ứng 50 % giá trị hợp đồng tiếp theo khi bên B hoàn thành 100 % khối lương công trình.
ĐIỀU V: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN
Bên A:
· Bàn giao mặt bằng cho bên B để thi công.
· Thanh toán đúng tiến độ ghi trong hợp đồng.
· Cử cán bộ giám sát, nghiệm thu tiến độ công việc.
Bên B:
· Đáp ứng đầy đủ nhân lực và các thiết bị để đảm bảo tiến độ công trình theo bên A yêu cầu.
· Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình làm việc.
· Không gây tổn hại đến cơ sở vật chất của bên A trong quá trình thực hiện, nếu có thì sẽ đền bù theo đúng pháp luật.
· Thông báo cho bên A được biết để kiểm tra và nghiệm thu.
ĐIỀU VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
- Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản quy định trong hợp đồng
- Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất và nghiệm thu công trình. Sau khi nghiệm thu, thanh toán nếu không có gì phát sinh thì hợp đồng xem như được thanh lý.
- Trong quá trình thi công và trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng nếu có vấn đề gì cần giải quyết thì cùng nhau bàn bạc, thảo luận trên tinh thần hợp tác để giải quyết hợp lý vấn đề, đảm bảo quyến lợi của hai bên
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày nghiệm thu.
- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau

 

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự