Tài liệu

HỢP ĐỒNG SÀN BÊ TÔNG ĐÁ MÀI

Business
Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng
BTMSONGANH
Điện thoại: 0946.038.728
Website: https://betongdanang.info
--------***--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------
Đà Nẵng, ngày 08 tháng 08 năm 2019


HỢP ĐỒNG SÀN BÊ TÔNG ĐÁ MÀI
- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2005 và luật Thương mại có hiệu lực ngày 01/01/2006
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên
- Căn cứ chức năng lĩnh vực hoạt động của Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng
BTMSONGANH
Hôm nay, ngày 08 tháng 08 năm 2019 tại Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng
BTMSONGANH và CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ PHAN KIỀU
Chúng tôi gồm có:
Bên A: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ PHAN KIỀU
Ông/bà: Phan Thị Kiều Dung Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 21 Nguyễn Phúc Chu, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam,
Vietnam
Mã số thuế: 0309518943-001
Tài khoản số: 10010000306755 tại Ngân hàng TienphongBank, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0945123265
BÊN B: Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng BTMSONGANH
Ông bà: Phan Thị Mỹ Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 76 Giang Văn Minh, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 1401847121
Tài khoản số: 0041000306106 tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà
Nẵng
Tên tài khoản: Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng BTMSONGANH

Điện thoại: 0946.038.728
Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất ký hợp đồng sàn bê tông đá mài với các điều khoản sau:
ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A giao cho Bên B sàn bê tông đá mài tại 21 Nguyễn Phúc Chu, Phường Minh An,
Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam
Thời gian dự kiến thi công: Từ 3 - 8 ngày
ĐIỀU II. CÔNG VIỆC CỤ THỂ

STT Dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 sàn bê tông
đá mài
M2 5746 28000 160888000
10% VAT 16088800
Thành tiền 176976800


ĐIỀU III : THỜI GIAN THI CÔNG – NGHIỆM THU – BẢO HÀNH
- Thời gian thi công : Thời hạn thi công từ ngày khi bên B nhận được tiền ứng theo hợp
đồng và thời gian thực hiện theo tiến độ bên A từ ngày 19/08/2019 đến 19/09/2019
- Địa điểm thi công và nghiệm thu: 21 Nguyễn Phúc Chu, Phường Minh An, Thành phố
Hội An, Quảng Nam, Vietnam, sau khi hoàn tất thì Bên B báo cho bên A tiến hành nghiêm
thu bàn giao vào ngày 29/09/2019
ĐIỀU IV: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
- Lần 1: ứng 50 % giá trị hợp đồng khi ký hợp đồng
- Lần 2: ứng 50 % giá trị hợp đồng tiếp theo khi bên B hoàn thành 100 % khối lương công
trình.
ĐIỀU V: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN
Bên A:
· Bàn giao mặt bằng cho bên B để thi công.
· Thanh toán đúng tiến độ ghi trong hợp đồng.

· Cử cán bộ giám sát, nghiệm thu tiến độ công việc.
Bên B:
· Đáp ứng đầy đủ nhân lực và các thiết bị để đảm bảo tiến độ công trình theo bên A yêu
cầu.
· Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình làm việc.
· Không gây tổn hại đến cơ sở vật chất của bên A trong quá trình thực hiện, nếu có thì sẽ
đền bù theo đúng pháp luật.
· Thông báo cho bên A được biết để kiểm tra và nghiệm thu.
ĐIỀU VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
- Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản quy định trong hợp đồng
- Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất và nghiệm thu công trình. Sau
khi nghiệm thu, thanh toán nếu không có gì phát sinh thì hợp đồng xem như được thanh lý.
- Trong quá trình thi công và trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng nếu có vấn đề gì cần
giải quyết thì cùng nhau bàn bạc, thảo luận trên tinh thần hợp tác để giải quyết hợp lý vấn
đề, đảm bảo quyến lợi của hai bên
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày nghiệm thu.
- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự