Tài liệu

Kế hoạch tổ chức ngày hội STEM năm 2019 của Trường THPT Số 1 Bảo Thắng, Lào Cai

Science and Technology

TRƯỜNG THPT SỐ 1 BẢO THẮNG

TỔ NC, TRIỂN KHAI GD STEM

Số:    440 /KH-THPTS1.BT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Thắng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH Tổ chức ngày hội STEM năm 2019  

          Căn cứ công văn 1463/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THPT năm học 2019 - 2020; Kế hoạch số 76/SGD&ĐT-GDTrH ngày 9/4/2019 của Sở GD&ĐT về việc xây dựng kế hoạch triển khai giáo dục STEM tại các trường trung học; Tiếp theo kế hoạch 233/KH-THPTS1.BT ngày 28/6/2019 của trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng về việc triển khai giáo dục STEM năm học 2019 - 2020, trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội STEM như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          - Phổ biến và nâng cao nhận thức của đội ngũ CBGVNV và HS về giáo dục STEM.

          - Ngày hội STEM là cơ hội tốt để học sinh làm quen với việc phát triển ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học và hướng nghiệp từ THCS, THPT.

          - Giúp CBQL, GV đổi mới PPDH, hình thức tổ chức DH, học sinh nắm chắc, hiểu phương pháp học qua hành.

          - Tạo điều kiện để các nhóm học sinh giới thiệu với thầy cô giáo và bạn bè các kết quả của quá trình vận dụng kiến thức một số môn học vào thực tiễn.

          - Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi thông tin, học tập giữa học sinh trong toàn trường và với học sinh các trường trong huyện, tỉnh.

          - Tạo cơ sở ban đầu để lan tỏa mô hình giáo dục STEM trong đội ngũ giáo viên dạy các môn Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ.

          - Ngày hội STEM và nghiên cứu KHKT, sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trở thành một sân chơi khoa học bổ ích, lí thú với nhiều nội dung liên hệ mật thiết với thực tiễn; khơi dậy đam mê nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

          2. Yêu cầu

          - Các hoạt động đảm bảo tính giáo dục, tính sáng tạo, tính đoàn kết, an toàn và tiết kiệm.

          - Các sản phẩm STEM, dự án NCKH, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trưng bày đảm bảo hoạt động tốt, hiệu quả.

          - Những lớp thực hiện dạy học STEM: chuẩn bị ít nhất 2 sản phẩm/môn học STEM (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Công nghệ). Những lớp không thực hiện dạy học STEM: ít nhất 2 sản phẩm đồ dùng tự chế áp dụng trong dạy học, học tập.

          - Mỗi Tổ chuyên môn: ít nhất 2 sản phẩm hướng dẫn học sinh NCKH, sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.

          II.Thờigian,địađiểm, thành phần

          1.Thời gian:Từ 13h30 ngày 28 tháng 12 năm 2019.

          2.Địa điểm:Sân trường, trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng.

          3. Thành phần

          3.1. Đại biểu mời

          - Sở GD&ĐT, phòng GDTrH.

          - Huyện ủy; UBND huyện.

          - Phòng GD&ĐT huyện.

          3.2. Các trường THPT, PT DTNT THCS&THPT huyện Bảo Thắng, các trường kết nghĩa trên địa bàn TT Phố Lu, trường THPT số 1 Bảo Yên; số 1, 4 Văn Bàn

          Mỗi trường: 01 CBQL và giáo viên, học sinh với gian trưng bày các sản phẩm STEM.

          3.3. Các trường tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang: CBQL và giáo viên, học sinh và các sản phẩm STEM.

          3.4. Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng: CBQL, GV và HS toàn trường.

          III.Nội dung, cách thức tổ chức

          1. Nội dung

          - Trưng bày sản phẩm STEM, dự án thi NCKH, sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, đồ dùng dạy học, đồ dùng học tập, đồ chơi.

          - Trưng bày, biểu diễn  sản phẩm hay, chất lượng.

          - Tham quan gian trưng bày, trao đổi phỏng vấn học sinh, giáo viên.

          2. Cách tổ chức

          2.1. Số lượng gian trưng bày: dự kiến 15 gian trưng bày

          - Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng: 4 gian: 01 gian TCM Toán - Tin (ít nhất 6 sản phẩm); 01 gian TCM Vật lý - Công nghệ (ít nhất 6 sản phẩm); 01 gian TCM Hóa - Sinh (ít nhất 6 sản phẩm); 01 gian dành cho các TCM Văn, NN -TD; Sử - Địa - GDCD (ít nhất 10 sản phẩm).

          - Các trường mời: mỗi trường 01 gian (dự kiến 09 gian).

          - 02 gian dành cho VNPT và Viettel Bảo Thắng.

          2.2. Địa điểm gian trưng bày

          Ban tổ chức bố trí tại hai bên hàng cây. Mỗi gian gồm các bàn học sinh để trưng bày sản phẩm, dự án. Vị trí cụ thể thông báo sau.

          2.3. Cách tổ chức

          - Mỗi gian: trưng bày sản phẩm của học sinh, giáo viên theo TCM (như mục 2.1). Mỗi sản phẩm STEM có poster kèm theo (các đơn vị tự chuẩn bị giá cho poster). Các đơn vị có mặt trước 13h00 để trưng bày sản phẩm tại gian trưng bày.

          - Học sinh tập trung toàn trường tại sân.

          - Sân khấu: Dành cho phần khai mạc; văn nghệ; biểu diễn 1 số sản phẩm tham gia ngày hội STEM: Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng: 02 sản phẩm; các trường còn lại, mỗi trường 01 sản phẩm.

          IV. Tổ chức thực hiện

          1. Lãnh đạo nhà trường

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức, chương trình ngày hội STEM toàn trường.

          - Mời đại biểu, các trường trên địa bàn huyện, các trường kết nghĩa trên địa bàn TT Phố Lu tham gia ngày hội.

          - Đón, tiếp khách.

          - Chỉ đạo chuẩn bị về cơ sở vật chất, các điều kiện tỏ chức ngày hội STEM.

          2. Tổ nghiên cứu và triển khai mô hình giáo dục STEM

          - Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội STEM.

          - Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chuyên môn, chất lượng các sản phẩm STEM tham gia ngày hội.

          - Phân công các thành viên đôn đốc các TCM, GVCN chỉ đạo HS tham gia ngày hội STEM. Cụ thể:

          + Giao PHT Lê Quang Hưng - Tổ trưởng tổ STEM: chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung về tổ chức ngày hội; chủ động liên hệ mời các trường trên địa bàn huyện, các trường kết nghĩa trên địa bàn TT Phố Lu, các trường THPT trong, ngoài tỉnh tham gia ngày hội.

          + Giao PHT Trịnh Liên Sơn chỉ đạo tổ Văn phòng chuẩn bị về cơ sở vật chất, kê xếp bàn ghế, các gian trưng bày.

          + Giao PHT Lê Thị Tuyết Lan chỉ đạo tổ chủ nhiệm, ổn định nền nếp học sinh, chỉ đạo GVCN đôn đốc học sinh chuẩn bị các sản phẩm tham gia ngày hội.

          + Giao TTCM Toán - Tin Đào Hải Nam chỉ đạo giáo viên Toán, Tin rà soát, hoàn thiện các sản phẩm của TCM, hướng dẫn học sinh trưng bày, giới thiệu, biểu diễn sản phẩm của TCM Toán - Tin. Chọn ít nhất 02 sản phẩm có chất lượng để trình diễn trên sân khấu.

          Chỉ đạo giáo viên lựa chọn ít nhất 6 sản phẩm trưng bày, trình diễn. Lưu ý với sản phẩm cùng chủ đề thì chọn sản phẩm có thiết kế khác nhau, độc đáo và sáng tạo.

          TTCM Đào Hải Nam chỉ đạo các thành viên tổ truyền thông thực hiện công tác truyền thông về ngày hội STEM.

          Chọn 03 học sinh phụ trách gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm gian trưng bày.

          + Giao TTCM Vật lý - Công nghệ Hoàng Quốc Việt chỉ đạo giáo viên Vật lý, Công nghệ, nghề rà soát, hoàn thiện các sản phẩm của TCM, hướng dẫn học sinh trưng bày, giới thiệu, biểu diễn sản phẩm của TCM Vật lý - Công nghệ. Chọn ít nhất 02 sản phẩm có chất lượng để trình diễn trên sân khấu. Phối hợp với TTCM Toán - Tin thực hiện công tác truyền thông, chụp ảnh, quay phim. Chủ trì việc chuẩn bị câu hỏi giao lưu với khán giả (HS từ mầm non tới THPT) (chuẩn bị các câu hỏi vui về khoa học, mang tính nghịch lý của đời sống).

          Chỉ đạo giáo viên lựa chọn ít nhất 6 sản phẩm trưng bày, trình diễn. Lưu ý với sản phẩm cùng chủ đề thì chọn sản phẩm có thiết kế khác nhau, độc đáo và sáng tạo.

          Chọn 03 học sinh phụ trách gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm gian trưng bày.

          + Giao TTCM Hóa - Sinh Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo giáo viên Hóa học, Sinh học, nghề rà soát, hoàn thiện các sản phẩm của TCM, hướng dẫn học sinh trưng bày, giới thiệu, biểu diễn sản phẩm của TCM Hóa - Sinh. Chọn ít nhất 02 sản phẩm có chất lượng để trình diễn trên sân khấu. Cung cấp thông tin; hình ảnh; hoạt động dạy học các chủ đề STEM tổ Hóa-Sinh cho TTCM Toán - Tin thực hiện việc tuyên truyền, đăng web.

          Chỉ đạo giáo viên lựa chọn ít nhất 6 sản phẩm trưng bày, trình diễn. Lưu ý với sản phẩm cùng chủ đề thì chọn sản phẩm có thiết kế khác nhau, độc đáo và sáng tạo.

          Chỉ đạo TPCM Phạm Thị Thắm và nhóm giáo viên Sinh học chịu trách nhiệm tổ chức 1 gian trưng bày, kinh doanh các sản phẩm tự chế biến (sữa chua, đồ ăn, đồ uống...), bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Số tiền từ kinh doanh được quyên góp, ủng hộ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2020.

          Chọn 03 học sinh phụ trách gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm gian trưng bày.

          + Giao Đào Văn Kiên - Bí thư ĐTN: thực hiện công tác tổ chức ngày hội STEM (chuẩn bị loa mic, nhạc, tập trung học sinh), chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ khai mạc (chủ đề về khoa học), dẫn chương trình, giao lưu với khán giả. Thực hiện nhiệm vụ truyền thông do TTCM Toán - Tin Đào Hải Nam phân công.

          + Liên hệ với đoàn xã Sơn Hải mời tham gia trưng bày sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

          + Các thành viên khác: TPCM Phạm Thị Thìn; Nguyễn Lan Anh; Nguyễn Thị Hạnh hoàn thiện các sản phẩm STEM thuộc bộ môn phụ trách, giúp đỡ học sinh trong việc trưng bày sản phẩm tại gian trưng bày, chuẩn bị trình diễn sản phẩm trên sân khấu. Thực hiện nhiệm vụ truyền thông do TTCM Toán - Tin Đào Hải Nam phân công.

          - Cùng lãnh đạo nhà trường đón, tiếp khách. Giới thiệu sản phẩm.

          3. Các TTCM Văn; Sử - Địa - GDCD; NN - TD

          - Giao TTCM Sử - Địa - GDCD chủ trì chuẩn bị gian trưng bày sản phẩm chung của 3 TCM. TTCM Văn, NN-TD chịu sự phân công nhiệm vụ của TTCM Sử - Địa - GDCD. 

          - Chỉ đạo giáo viên TCM chuẩn bị ít nhất 10 sản phẩm trưng bày tại gian trưng bày gồm: dự án thi NCKH, thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (có thể sử dụng sản phẩm của năm trước), đồ dùng dạy học (do GV chế tạo), đồ dùng học tập (HS các lớp chuẩn bị).

          - Chỉ đạo giáo viên thuộc tổ chuyên môn chế tạo đồ dùng dạy học, giáo viên đôn đốc học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy từ các năm học trước tới nay.

          - Chọn 03 học sinh phụ trách gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm gian trưng bày.

          - Cùng lãnh đạo nhà trường đón, tiếp khách. Giới thiệu sản phẩm.

          4. Đề nghị Đoàn thanh niên

          - Phối hợp với Tổ nghiên cứu, triển khai STEM tổ chức ngày hội STEM.

          - Chỉ đạo đội thanh niên xung  kích ổn định nền nếp học sinh. Giúp đỡ khán giả trong quá trình trả lời câu hỏi (chạy mic, tặng quà...).

          5. Giáo viên chủ nhiệm

          - Đôn đốc học sinh lớp chủ nhiệm chuẩn bị các sản phẩm theo hướng dẫn của các thầy cô giáo bộ môn.

          - Chỉ đạo học sinh chuẩn bị các sản phẩm, đồ dùng dạy học tham gia trưng bày, trình diễn.

          - Kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc với các TTCM, lãnh đạo nhà trường trong việc triển khai thực hiện.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày hội STEM của trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, mọi vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng (qua PHT Lê Quang Hưng) để được giải đáp./.

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;

- Đơn vị mời;
- Tổ NC, triển khai STEM;
- Các TTCM;

- GVCN;

- Lưu VT.

TỔ TRƯỞNG

  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Quang Hưng

CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY HỘI STEM" NĂM 2019

Thời gian: Từ 7h00, thứ 7 ngày 28/12/2019

Thời gian

Nội dung

Người giới thiệu

Người thực hiện

7h00-7h45

Sắp xếp gian trưng bày

 

Các đơn vị tham gia ngày hội

7h45-8h00

Đón tiếp đại biểu. Ổn định tổ chức.

 

Ban tổ chức

8h00-8h15

Văn nghệ khai mạc (03 tiết mục)

Đào Văn Kiên

Đội văn nghệ

8h15-8h20

Giới thiệu chương trình ngày hội STEM

Đào Văn Kiên

Đào Văn Kiên

8h20-8h30

Khai mạc

Đào Văn Kiên

Hiệu trưởng

8h30-8h40

Phát biểu chỉ đạo của đại biểu Sở GD&ĐT

Đào Văn Kiên

Đại biểu Sở GD&ĐT

8h40-9h00

Tổ chức trò chơi STEM

Đào Văn Kiên

Nhóm chuyên gia STEM; Đại biểu, giáo viên, học sinh các trường.

9h00 - 11h00

Tham quan các gian trưng bày, trải nghiệm STEM

Đại biểu tham dự, GV, HS

 

 

DANH SÁCH CBGV, HS THAM GIA NGÀY HỘI STEM

1. Danh sách CBGV, HS tham gia ngày hội

STT

Họ tên

Chức vụ

Chuyên môn

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 2. Số sản phẩm trưng bày:

3. Đề nghị hỗ trợ về cơ sở vật chất gian trưng bày (nếu có)

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự