Tài liệu

Khai niem kiem thu phan mem

Science and Technology

Kiểm thử phần mềm là gì?

Kiểm thử phần mềm là việc kiểm tra kết quả thực hiện của chương trình máy tính xem có đúng với mục tiêu đã đặt ra với nó không thông qua việc thực hiện ở một số mẫu thử.

Kiểm thử phần mềm là việc tìm ra lỗi trong bản thân phần mềm, việc kiểm thử này trong phần mềm sẽ biểu thị ra những thiếu sót mà ta có thể nhận thấy trong hành vi của phần mềm, và tìm ra những phần mềm không tuân theo quy định, đi lệch ra khỏi những yêu cầu của phần mềm.

Theo một số nhà nghiên cứu thì kiểm thử phần mềm được định nghĩa như sau:

  • Theo ông Dijkstra: Kiểm thử sẽ hiện thị lỗi hiện có nhưng không hiện thị lỗi chưa thấy.
  • Theo ông Beizer:
  • Định luật 1: Mọi phương pháp bạn sử dụng để ngăn ngừa hoặc tìm thấy lỗi bỏ đi một phần lỗi rắc rối, cái mà những phương thức cần
  • Định luật 2: Phần mềm phức tạp lớn hơn những giới hạn khả năng quản lí.
  • Theo hiệp hội IEEE: Kiểm thử là tiến trình vận hành hệ thống hoặc thành phần dưới những điều kiện xác định, quan sát hoặc ghi nhận kết quả và đưa ra đánh giá về hệ thống hoặc thành phần đó.
  • Theo ông Myers: Kiểm thử là tiến trình thực thi chương trình với mục đích tìm thấy lỗi.
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự