Tài liệu

Khi nao nen dung kiem thu

Science and Technology

Khi nào nên dừng kiểm thử

Rất khó để xác định khi nào thì dừng kiểm thử, kiểm thử là một quá trình có thể không bao giờ kết thúc. Vì vậy cần phải có 1 vài yếu tố để dựa vào đó và xác định việc dừng kiểm thử:

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

Hoàn thành toàn bộ kịch bản kiểm thử và đóng hết lỗi;

Hoàn thành kiểm thử các chức năng và đạt được mức độ, tiêu chí hoàn hành kiểm thử;

Tỉ lệ lỗi giảm và không còn các lỗi có độ ưu tiên cao;

Hết ngân sách dành cho kiểm thử;

Quyết định của quản lý.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự