TÀI LIỆU

Lịch học môn Tiếng Việt Kinh tế

Social Sciences

Tóm tắt lịch học:

30 tiết: 2 tiết/buổi = 15 buổi

Buổi 1:Bài 1

Buổi 2: Bài 2

Buổi 3: Bài 3

Buổi 4: Bài 3 (tiếp) và bài tập

Buổi 5: Bài 4

Buổi 6: Thực hành

Buổi 7: Bài 5

Buổi 8: Bài tập và Kiểm tra giữa kỳ

Buổi 9: Bài 6

Buổi 10: Bài 7

Buổi 11: Bài 8

Buổi 12: Bài 9

Buổi 13: Bài 9 (tiếp) và bài tập

Buổi 14: Bài 10

Buổi 15: Ôn tập

Chi tiết lịch học:

Chủ đề (bài) Nội dung tóm tắt
Bài 1 CÁC KHÁI NIỆM KINH TẾ CƠ BẢN
Bài 2 TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM
Bài 3 10 SỰ KIỆN KINH TẾ VIỆT NAM 2009
Bài 4 THƯƠNG HIỆU
Bài 5 THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG
` 15 NĂM ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Ở VIỆT NAM
Bài 7 VẤN NẠN THẤT NGHIỆP TOÀN CẦU
Bài 8 NHIỀU NGÂN HÀNG CÓ KHẢ NĂNG LỖ
Bài 9 THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH: VÀNG THAU LẪN LỘN
Bài 10 BÁN Ô TÔ: XIN LỖI, TÔI MỚI LÀ THƯỢNG ĐẾ
Ôn tập