Tài liệu

Lịch sử tự nhiên Việt Nam - Danh mục bảng

Science and Technology

Bảng 1. Các họ ngôn ngữ chính và những phân nhóm của các nhóm dân tộc tại Việt Nam

Họ ngôn ngữ Phân nhóm
Nam Á
Việt-Mường
Mon-Khơ me
Thái và Cô Lao
Hơ mông-Dao
Austronesian Mã Lai-Polynesian
Trung Quốc-Tây Tạng
Hán
Tây tạng-Myanmar

Bảng 2. Các trạm khí tượng tại miền Bắc Việt Nam

Nhiệt độ (C) Lượng mưa (mm)
Tên Độ cao (m) Trung bình hàng năm Khoảng dao động của trung bình hàng tháng Trung bình hàng năm Khoảng dao động của trung bình hàng tháng Số lượng tháng khô (N) Tháng ẩm nhất
Bảo Lạc 258 22.2 14.5–27.6 1.247 20–232 4 July
Cao Bằng 258 21.6 14–27.3 1.443 16–267 3 Aug.
Bắc Quang 74 22.6 15.1–27.7 4.802 68–901 0 June
Hoàng Liên Sơn 2,170 12.8 7.1–16.4 3.552 64–680 0 July
Mù Căng Chải 975 18.7 12.4–22.6 1.813 17–371 2 July
Lạng Sơn 258 21.2 13.3–27 1.392 23–258 3 July
Móng Cái 7 22.7 15.1–28.4 2.749 38–599 0 July
Tam Đảo 897 18 10.8–23.1 2.631 38–525 0 Aug.
Phú Yên 182 22.8 15.7–27.8 1.537 12–305 4 Aug.
Sông Mã 302 22.4 16.1–26.4 1.185 10–255 5 Sept.
Hanoi 5 23.5 16.5–28.9 1.674 18–314 6 Sept.
Hồng Gai 87 23 16–28.5 1.894 20–430 4 Aug.
Kim Bôi 100 22.8 15.7–28 2.256 23–433 3 Sept.
Thanh Hóa 5 23.6 17.1–29 1.742 25–395 4 Sept.

Nguồn: Theo Nguyễn Khánh Văn và cộng sự, 2000

Bảng 3. Các trạm khí tượng tại miền Trung Việt Nam

Temperature (C/F) Rainfall (in./mm)
Name Elevation (ft./m) Annual average Range monthly averages Annual average Range monthly averages Dry Months (N) Wettest month
Vinh 20 (6) 75 (23.9) 64–85 (17.6–29.6) 78 (1.968) 2–19 (44–479) 0 Sept.
Tuyen Hoa 82 (25) 75 (23.8) 64–85 (17.5–29.2) 89 (2,267) 1–23 (35–582) 1 Oct.
Dong Ha 13 (4) 77 (25) 67–85 (19.7–29.6) 88 (2,245) 1–29 (25–724) 2 Oct.
A Luoi 1804 (550) 71 (21.6) 63–77 (17.3–25.1) 134 (3,405) 2–36 (40–911) 1 Oct.
Tam Ky 69 (21) 78 (25.6) 71–84 (21.4–28.9) 102 (2,586) 1–28 (37–709) 3 Sept.
Kon Tum 1759 (536) 74 (23.4) 69–78 (20.4–25.7) 70 (1,783) 0–13 (2–328) 4 Aug.
Quy Nhon 16 (5) 80 (26.8) 74–86 (23.1–29.8) 67 (1,697) 1–19 (29–476) 5 Oct.
Auynpa 492 (150) 78(25.6) 72–83 (22–28.3) 49 (1,231) 0–9 (2–224) 5 Sept.
Buon Ma Thuot 1,608 (490) 75 (23.7) 70–78 (21.2–25.8) 70 (1,789) 0–12 (2–302) 4 Aug.
Cam Ranh 52 (16) 80 (26.9) 76–84 (24.3–29) 45 (1,151) 0–11 (9–270) 6 Nov.
Da Lat 4,964 (1,513) 65 (18.2) 62–67 (16.4–19.7) 73 (1,865) 0–12 (9–314) 3 Sept.
Dong Phu 292 (89) 79 (26.2) 75–83 (24.1–28.4) 97 (2,469) 0–17 (7–433) 4 Sept.
Ham Tan 49 (15) 80 (26.4) 76–83 (24.7–28.3) 65 (1,645) 0–12 (0–297) 5 Sept.

Source: After Nguyen Khanh Van et al., 2000

Bảng 4. Các trạm khí tượng tại miền Nam Việt Nam

Temperature (C/F) Rainfall (in./mm)
Name Elevation (ft./m) Annual average Range monthly averages Annual average Range monthly averages Dry months (N) Wettest month
Tay Ninh 33 (10) 80 (26.9) 77–84 (25.2–28.9) 71 (1,813) 0–12 (8–313) 4 September
Tan Son Nhat 30 (9) 81 (27.1) 78–84 (25.7–28.9) 76 (1,931) 0–13 (4–327) 5 September
Cao Lanh 7 (2) 81 (27) 77–84 (25.2–28.7) 54 (1,359) 0–10 (4–245) 5 October
My Tho 3 (1) 81 (27) 78–83 (25.5–28.5) 55 (1,407) 0–10 (2–265) 5 October
Rach Gia 7 (2) 81 (27.4) 78–84 (25.7–28.9) 83 (2,108) 0–14 (5–366) 4 August
Ca Mau 10 (3) 80 (26.7) 78–82 (25.2–28) 92 (2,344) 0–14 (8–348) 3 August
Con Dao 10 (3) 81 (27) 78–83 (25.4–28.3) 82 (2,069) 0–13 (5–337) 5 October
Phu Quoc 7 (2) 81 (27.1) 78–83 (25.6–28.4) 119 (3,024) 1–20 (31–516) 3 August

Source: After Nguyen Khanh Van et al., 2000

Bảng 5. Luật pháp nhà nước và những hiệp định quốc tế quan trọng về bảo tồn đa dạng sinh học

Năm Việt Nam ký Hiệp định quốc tế/luật pháp về bảo tồn Nội dung quy định
1985 Chiến lược bảo tồn quốc gia (NCS) Những mối đe dọa đối với đa dạng sinh học (cấp quốc gia)
1986 Hình thành hệ thống các khu bảo vệ ở cấp quốc gia Các khu bảo vệ (cấp quốc gia)
1987 Công ước về di sản thế giới Các địa điểm tự nhiên và văn hóa (toàn cầu)
1988 Công ước về đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Công ước Ramsar) Đất ngập nước (toàn cầu)
1991 Kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền vững (NPESD)
Add subject of regulation here and in other blank box, below?
Bảo vệ đa dạng sinh học (cấp quốc gia)
1991 Chương trình hành động đối với rừng nhiệt đới Quản lý rừng (cấp quốc gia)
1992 Sách đỏ Các loài thuộc nhóm nguy cấp (cấp quốc gia)
1994 Công ước về đa dạng sinh học Đa dạng sinh học (toàn cầu)
1993 Luật bảo vệ môi trường Đánh giá và quy hoạch môi trường, ô nhiễm (cấp quốc gia)
1994 Công ước quốc tế về buôn bán động vật và thực vật hoang dã (CITES) Buôn bán các loài thuộc nhóm nguy cấp (toàn cầu)
1995 Chương trình hành động đa dạng sinh học (BAP) Tình trạng của đa dạng sinh học (cấp quốc gia)
2001 Chiến lược quốc gia cho bảo vệ môi trường 2001–2010 Quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (cấp quốc gia)
2000 Sách đỏ sửa đổi Các loài thuộc nhóm nguy cấp (cấp quốc gia)
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự