Tài liệu

Môi trường

Science and Technology

Môi trường (enviroment),

Môi trường theo định nghĩa khái quát nhất, là tổng thể của các yếu tố tự nhiên và nhân tạo xung quanh một cá thể (người, động vật, thực vật, vi sinh vật), hoặc xung quanh các cá thể nào đó của một loài. Các yếu tố ấy có quan hệ mật thiết với nhau và có ảnh hưởng tới đời sống , sự tồn tại và phát triển của từng cá thể và từng loài nói trên.

Nói một cách khác, môi trường là tổng thể các yếu tố vô sinh và hữu sinh bao quanh mỗi cá thể hoặc mỗi loài sinh vật, và có sự ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của chúng.

Trong những hoàn cảnh cụ thể nào đó, ví dụ khi nói về sự ô nhiễm môi trường, người ta thường có ý nói về môI trường bao quanh con người , hay môi trường sống của con người. Tất nhiên, như thế không có nghĩa là trong môI trường ấy không có các loài khác.

Trong khuôn khổ của môn học này, chúng ta không đề cập tới những khái niệm hay những định nghĩa rộng hơn về môi trường sống của con người trong đó bao hàm cả các yếu tố xã hội, hay còn gọi là môi trường xã hội – tức tổng thể các mối quan hệ giữa con người với nhau. Chúng ta chỉ thảo luận về môi trường sống tự nhiên của con người, hay môi trường sống, hay môi trường gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo, như ở trên đã đề cập.

Cần lưu ý rằng chúng ta nêu ra khái niệm “môi trường tự nhiên” ở đây chỉ nhằm không đề cập tới “môi trường xã hội”, chứ không nhằm đối lập nó với “ môi trường nhân tạo” bao gồm các yêu tố do con người tạo nên.

Câu hỏi:

  1. Theo nghĩa khái quát nhất, khi nói tới môi trường (environment) là nói tới môi trường của ai hay của cái gì ?
  2. Các yếu tố của môi trường có thể được xếp thành những nhóm nào ?
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự