Tài liệu

Muc tieu cua kiem thu phan mem

Science and Technology

Mục tiêu của kiểm thử phần mềm

Việc thực hiện kiểm thử nhằm mục tiêu:

Bằng việc kiểm thử sẽ tìm ra lỗi trong phần mềm (Myers, 1979) và thiết lập chất lượng của phần mềm (Helzel, 1988).

Việc kiểm thử thành công khi bạn tìm được ít nhất một lỗi và đưa ra sự đánh giá với độ tin cậy lớn.

Đảm bảo Phần mềm đáp ứng đúng yêu cầu đề ra;

KTPM giúp chúng ta biết rằng phần mềm đang được thử nghiệm thành công;

KTPM giúp xác nhận được rằng Phần mềm đủ điều kiện đến tay người sử dụng;

KTPM để đảm bảo chất lượng phần mềm;

KTPM cung cấp và duy trì một sản phẩm chất lượng cho khách hàng.

Đánh giá:
3.0 dựa trên 1 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự