Tài liệu

Nghe kiem thu - tester

Science and Technology

Nghề kiểm thử phần mềm – Tester

Kiểm thử viên – Tester là người thực hiện kiểm thử. Công việc của các kiểm thử viên là tìm kiếm các lỗi hay khiếm khuyết của hệ thống phần mềm, hoặc thẩm định nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động tối ưu để giảm phí tổn do lỗi của phần mềm gây ra cho khách hàng.

Kiểm thử viên có các vai trò và trách nhiệm chính sau đây: phát triển Test Case và các thủ tục Kiểm thử, tạo bộ dữ liệu cho việc kiểm thử, thực hiện kiểm thử, sử dụng công cụ để thực hiện kiểm thử tự động, chuẩn bị các văn bản cho kiểm thử, theo dõi lỗi và báo cáo kết quả kiểm thử.

Những tố chất để làm tốt công việc của một kiểm thử viên bao gồm kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng về hành vi ứng xử. Một kiểm thử viên cần có kiến thức về phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử phần mềm và các văn bản liên quan đến quy trình kiểm thử. Ngoài ra một kiểm thử viên cần có tư duy logic tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có các phương pháp tổ chức và cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi …

Đánh giá:
3.0 dựa trên 1 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự