Tài liệu

Nguyen tac cua kiem thu phan mem

Science and Technology

Nguyên tắc kiểm thử phần mềm

Để kiểm thử đạt hiệu quả thì khi tiến hành kiểm thử phần mềm cần phải tuân thủ một số nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Kiểm thử chỉ ra sự hiện diện của lỗi.

Kiểm thử có thể chỉ ra có mặt của lỗi, nhưng không thể chứng minh rằng phần mềm không có lỗi. Việc kiểm thử làm giảm xác suất các khuyết tật chưa được tìm thấy còn lại trong phần mềm, nhưng ngay cả khi không có lỗi được tìm thấy, đó cũng không phải là một bằng chứng đúng đắn để khẳng định rằng phần mềm không có lỗi.

Nguyên tắc 2: Kiểm thử toàn bộ, đầy đủ là không thể.

Kiểm thử toàn bộ (kết hợp tất cả các yếu tố đầu vào và điều kiện tiên quyết) là không khả thi trừ những trường hợp nhỏ và đơn giản. Thay vì kiểm thử đầy đủ, nên sử dụng những đánh giá rủi ro và nỗ lực để ưu tiên tập trung kiểm thử.

Nguyên tắc 3: Cần bắt đầu giai đoạn kiểm thử càng sớm càng tốt.

Hoạt động kiểm thử nên bắt đầu càng sớm càng tốt trong chu trình phát triển mềm và cần được tập trung vào các mục tiêu xác định.

Nguyên tắc 4: Phân nhóm lỗi để xác định một số module tập trung lỗi nhiều nhất.

Nguyên tắc 5: Pesticide paradox

Nguyên tắc kiểm thử cũng giống như nguyên tắc sử dụng thuốc trừ sâu, khi chúng ta sử dụng một loại thuốc trừ sâu mãi thì sẽ bị nhờn thuốc nên phải thay đổi loại thuốc khác. Trong kiểm thử phần mềm, khi dùng đi dùng lại một bộ kịch bản kiểm thử thì sẽ đến lúc không thể tìm ra lỗi mới nữa. Chính vì vậy các bộ kịch bản kiểm thử phải được thường xuyên xem xét và cập nhật, phù hợp với từng thành phần khác nhau của phần mềm, mang lại khả năng tìm thấy lỗi lớn nhất.

Nguyên tắc 6: Kiểm thử được thực hiện khác nhau trong những bối cảnh khác nhau.

Kiểm thử phụ thuộc vào tình huống/trường hợp như Win app hay Web app.

Nguyên tắc 7: Suy nghĩ "Không có lỗi" là một sai lầm.

Việc tìm và sửa lỗi là không có ý nghĩa nếu phần mềm không đáp ứng yêu cầu và yêu cầu của người sử dụng.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự