Tài liệu

Quy trinh kiem thu phan mem

Science and Technology

Qui trình kiểm thử phần mềm trong suốt Vòng đời phát triển phần mềm

Kiểm thử phần mềm không phải là một hoạt động độc lập. Nó có vị trí của nó trong một mô hình vòng đời phát triển phần mềm, do đó mô hình vòng đời được áp dụng cho một dự án sẽ có tác động lớn đến việc thử nghiệm được thực hiện như thế nào.

Mô hình phát triển áp dụng cho một dự án sẽ phụ thuộc vào mục đích và mục tiêu dự án. Có rất nhiều mô hình đã được phát triển để đáp ứng các mục tiêu khác nhau. Các mô hình xác định các giai đoạn khác nhau của qui trình và thứ tự mà chúng được thực hiện.Các hoạt động kiểm thử liên quan rất lớn đến các hoạt động phát triển phần mềm, nó sẽ xác định những gì, ở đâu, và khi nào thực hiện theo kế hoạch kiểm thử, nó ảnh hưởng tới quá trình kiểm thử hồi quy và xác định những kỹ thuật kiểm thử sẽ được sử dụng. Việc kiểm thử phải được tổ chức phù hợp với vòng đời phát triển nếu không nó sẽ không mang lại lợi ích

Mô hình thác nước (Waterfall Model)

Mô hình thác nước (waterfall model) là một mô hình của quy trình phát triển phần mềm, trong đó quy trình phát triển trông giống như một dòng chảy, với các pha được thực hiện theo trật tự nghiêm ngặt và không có sự quay lui hay nhảy vượt pha là: phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai thực hiện, kiểm thử, liên kết và bảo trì.

Hình 1.. Mô hình thác nước

Theo mô hình thác nước, người phát triển phải thực hiện từng giai đoạn theo thứ tự nghiêm ngặt. Trước hết, giai đoạn "xác định yêu cầu" phải được hoàn tất, kết quả nhận được sẽ là danh sách các yêu cầu đối với phần mềm. Sau khi các yêu cầu đã hoàn toàn được xác định, sẽ chuyển sang pha thiết kế, ở pha này người ta sẽ tạo ra các tài liệu dành cho lập trình viên, trong đó mô tả chi tiết các phương pháp và kế hoạch thực hiện các yêu cầu đã được làm rõ ở pha trước. Sau khi pha thiết kế hoàn tất, lập trình viên sẽ triển khai thực hiện (mã hóa, viết mã) đồ án họ nhận được. Giai đoạn tiếp theo là liên kết các thành phần riêng lẻ đã được những đội lập trình viên khác nhau thực hiện thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Sau khi pha triển khai và pha liên kết hoàn tất, sẽ diễn ra pha kiểm thử và chỉnh sửa sản phẩm; ở giai đoạn này những khiếm khuyết ở các giai đoạn trước đó sẽ bị loại bỏ. Sau đó, sản phẩm phần mềm sẽ được đưa vào sử dụng; phần bảo trì phần mềm cũng sẽ được bảo đảm bằng cách bổ sung chức năng mới và loại trừ các lỗi. Vì vậy, việc chuyển từ pha phát triển này sang pha khác sẽ diễn ra chỉ sau khi các pha trước đó đã kết thúc hoàn toàn thành công, và không thể quay lui về pha trước đó hay nhảy vượt pha.

Ưu điểm của mô hình thác nước:

 • Các giai đoạn được định nghĩa, với đầu vào và đầu ra rõ ràng nên dễ phân công công việc, phân bổ chi phí, giám sát công việc.
 • Quá trình phát triển đơn giản nên phù hợp với những dự án có ít thay đổi.
 • Giảm thiểu các lỗi mắc phải trong giai đoạn thiết kế.

Tuy nhiên mô hình này vẫn có một số nhược điểm:

 • Mối quan hệ giữa các giai đoạn (pha) không được thể hiện.
 • Thời gian thực hiện lâu.
 • Quy trình sửa lỗi khó khăn và tốn nhiều chi phí. Bởi vì nếu hệ thống xuất hiện lỗi thì không thể biết được là do giai đoạn nào, nếu lỗi xuất hiện ở những giai đoạn đầu thì việc quay lại sửa lỗi sẽ tốn rất nhiều thời gian, chi phí.

Mô hình chữ V (V-model)

Mô hình chữ V là mô hình phát triển mở rộng của mô hình phát triển phần mềm theo mô hình thác nước. Toàn bộ quy trình được chia làm 2 nhóm: phát triển và kiểm thử. Mỗi giai đoạn phát triển sẽ tiến hành song song với một giai đoạn kiểm thử tương ứng dẫn đến các lỗi được phát hiện ngay từ đầu.

Hình 1.. Mô hình thác nước

Giai đoạn phát triển:

 • Xác định yêu cầu của người dùng (User Requirement): Xác định yêu cầu cần thiết mà hệ thống đòi hỏi, đưa ra bản đặc tả.
 • Phân tích hệ thống (System Analysis): Phân tích các yêu cầu mà hệ thống cần có và đưa ra giải pháp tích hợp các yêu cầu đó vào hệ thống.
 • Thiết kế chi tiết (Detailed Design): Chi tiết hoá các bước thực hiện (Về nội dung và hình thức)
 • Phát triển (Development): Thực hiện việc viết code.

Giai đoạn kiểm thử:

 • Kiểm tra từng thành phần và tích hợp (Unit $ Intergration Testing): Kiểm tra các module của hệ thống tương ứng với pha thiết kế chi tiết
 • Kiểm thử toàn hệ thống (System Testing): Kiểm thử hoạt động của hệ thống (Về chức năng, giao diện)
 • Nghiệm thu (Acceptance Testing): Kiểm tra lần cuối cùng và đưa sản phẩm vào sử dụng

Ưu điểm của mô hình chữ V:

 • Có thể làm 1 số việc song song. Ví dụ: Nếu làm yêu cầu đúng thì có thể làm song song với việc thiết kế test.
 • Đạt được phần mềm chất lượng, các pha tương thích với nhau, hỗ trợ cho nhau.
 • Các hoạt động kiểm thử được chú trọng và thực hiện song song với các hoạt động liên quan đến đặc tả yêu cầu và thiết kế. Hay nói cách khác, mô hình này khuyến khích các hoạt động liên quan đến kế hoạch kiểm thử được tiến hành sớm trong chu kỳ phát triển, không phải đợi đến lúc kết thúc giai đoạn hiện thực.

Tuy nhiên mô hình chữ V cũng có một số nhược điểm:

 • Đòi hỏi tất cả yêu cầu phần mềm phải được xác định rõ ràng ngay từ đầu dự án.
 • Pha sau thực chỉ được thực hiện khi pha trước kết thúc, không thể quay ngược trở lại pha trước.
 • Người sử dụng không có cơ hội tham gia trong suốt thời gian của các giai đoạn trung gian từ thiết kế cho đến kiểm thử.
 • Kiểm thử đơn vị (Unit Test)

Unit Test là kiểm tra từng bộ phận nhỏ, từng bộ phận riêng biệt trong source code của chương trình, kiểm tra xem các bộ phận đó hoạt động có chính xác không. Một Unit Test là một phần của source code, thực thi một phần coode khác và so sánh kết quả thực tế so với kết quả mong đợi.

Unit Test thường do lập trình viên thực hiện. Công đoạn này cần được thực hiện càng sớm càng tốt trong giai đoạn viết code và xuyên suốt chu kỳ PTPM. Mục đích của Unit Test là đảm bảo thông tin được xử lý là chính xác, phát hiện lỗi sớm và kịp thời chỉnh sửa, tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc kiểm tra và sửa lỗi ở các mức kiểm tra sau đó.

 • Kiểm thử tích hợp (Integration Test)

Integration Test kết hợp các thành phần của một ứng dụng và kiểm tra như một ứng dụng đã hoàn thành. Trong khi Unit Test kiểm tra các thành phần và Unit riêng lẻ thì Integration Test kết hợp chúng lại với nhau và kiểm tra sự giao tiếp giữa chúng.

Integration có 2 mục tiêu chính:

 • Phát hiện lỗi giao tiếp xảy ra giữa các Unit;
 • Tích hợp các Unit đơn lẻ thành các hệ thống nhỏ (Subsystem) và cuối cùng là nguyên hệ thống hoàn chỉnh (System) chuẩn bị cho kiểm tra ở mức hệ thống (System Test).

Trừ một số ngoại lệ, Integration Test chỉ nên thực hiện trên những Unit đã được kiểm tra cẩn thận trước đó bằng Unit Test và tất cả các lỗi ở mức Unit đã được sửa chữa. Một số người hiểu sai rằng Unit một khi đã qua giai đoạn Unit test với các giao tiếp giả lập thì không cần phải thực hiện Integration test nữa. Nhưng trên thực tế, việc tích hợp giữa các Unit dẫn đến những tình huống hoàn toàn khác nhau.

Một chiến lược cần quan tâm trong Integration Test là nên tích hợp dần dần từng Unit. Tức là ta chỉ cần kiểm tra giao tiếp giữa Unit mới thêm vào với hệ thống các Unit đã tích hợp trước đó (passed). Điều này làm cho số lượng kiểm tra sẽ giảm đi rất nhiều và sai sót sẽ giảm đi đáng kể.

Có 4 loại kiểm tra trong Integration Test:

 • Kiểm tra cấu trúc (Structure test): Tương tự White Box Test (kiểm tra nhằm đảm bảo các thành phần bên trong của một chường trình chạy đúng), chú trọng đến hoạt động của các thành phần cấu trúc nội tại của chương trình cẳng hạn các lệnh và nhánh bên trong.
 • Kiểm tra chức năng (Funtional test): Tương tự Black Box Test (kiểm tra chỉ chú trọng đến chức năng của chương trình, không quan tâm tới cấu trúc bên trong), chỉ khảo sát chức năng của chương trình theo yêu cầu kỹ thuật.
 • Kiểm tra hiệu năng (Performance test): Kiểm tra việc vận hành của hệ thống.
 • Kiểm tra khả năng chịu tải (Stress test or Load test): Kiểm tra các giới hạn của hệ thống.
 • Kiểm thử hệ thống (System Test)

Mục đích của System Test là kiểm tra thiết kế và toàn bộ hệ thống (sau khi tích hợp) có thỏa mãn yêu cầu đặt ra hay không. System Test bắt đầu khi tất các bộ phần của phần mềm đã được tích hợp thành công.

Điểm khác nhau then chốt giữa Integration Test và System Test là System test chú trọng các hành vi và lỗi trên toàn hệ thống, còn Integration test chú trọng sự giao tiếp giữa các đơn thể hoặc đối tượng khi chúng làm việc với nhau. Thông thường ta phải thực hiện Unit Test và Integration Test để đảm bảo mọi Unit và sự tương tác giữa chúng hoạt động chính xác trước khi thực hiện System Test.

Có nhiều loại kiểm tra trong System Test, phổ biến:

 • Kiểm tra chức năng (Funtional test): Đảm bảo các hành vi của hệ thống thỏa mãn đúng yêu cầu thiết kế.
 • Kiểm tra khả năng chịu tải (Stress test or Load test): Đảm bảo hệ thống vận hành đúng dưới áp lực cao (ví dụ nhiều người cùng truy xuất 1 lúc). Stress test tập trung vào các trạng thái tới hạn, các “điểm chết”, các tình huống bất thường…
 • Khả năng bảo mật (Security Test): Đảm bảo tính toàn vẹn, tính bảo mật dữ liệu của hệ thống.
 • Kiểm thử chấp nhận (Acceptence Test)

Thông thường sau giai đoạn System Test là Acceptance Test, được khách hàng thực hiện (hoặc ủy quyền cho 1 nhóm người thứ 3 thực hiện). Mục đích của Acceptance Test là để chứng minh phần mềm thỏa mãn tất cả các yêu cầu của khách hàng và khách hàng chấp nhận sản phẩm.

Có 2 loại kiểm tra là Alpa Test và Beta Test:

 • Với Alpha Test: Người sử dụng (tiềm năng) kiểm tra phần mềm ngay tại nơi PTPM, lập trình viên sẽ ghi nhận các lỗi hoặc phản hồi và lên kế hoạch sửa chữa.
 • Với Beta Test: Phần mềm sẽ được gửi tới người dùng (tiềm năng) để kiểm tra ngay trong môi trường thực, lỗi hoặc phản hồi cũng sẽ được gửi ngược lại cho lập trình viên để sửa chữa.

Mô hình chữ W (W-model)

Hình 1.. Mô hình chữ W

Mô hình chữ W (W-model) là mô hình được phát triển dựa trên mô hình chữ V.

Nếu như trong mô hình V chỉ tập trung vào kiểm thử động (dynamic testing), không chú trọng đến lợi ích và hiệu quả của kiểm thử tĩnh (static testing) như: đánh giá, kiểm tra và phân tích code thì mô hình W nhằm giải quyết những thiếu sót trong mô hình V.

Trong mô hình W ta thấy được kỹ thuật kiểm thử tĩnh được áp dụng trong đoạn đầu của sự phát triển. Tất cả các hoạt động của quá trình phát triển phần mềm ánh xạ đến một hoạt động kiểm thử. Các mô hình W đặt quá trình trình kiểm thử bình đẳng với quá trình phát triển phần mềm.

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự