Tài liệu

Tài liệu tham khảo: Giáo trình Các khái niệm cơ bản về CNTT

Science and Technology

Danh mục tài liệu tham khảo

  1. The International Computer Driving LicenceTM (ICDL) Syllabus version 4
  2. ECDL version 4 module 1, Cctglobal, Cheltenham Courseware Ltd.
  3. Giáo trình Tin học cơ sở, tác giả Nguyễn Đình Hoá, Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin, ĐHQG HN, 2000.
  4. Giáo trình Các khái niệm cơ bản về Công nghệ thông tin, biên soạn Đỗ Ngọc Minh, Viện Công nghệ thông tin, ĐHQG HN, 2004.
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự