TÀI LIỆU

Tạo mới module

Science and Technology

Màn hình sau khi đăng nhập hiện ra như sau :

Nhấn vào nút Tạo module mới ở menu trái, màn hình bước 1 dưới đây hiện ra.

Bước 1 : Đây là bước liên quan đến việc cấp phép cho nội dung bạn tạo ra dưới giấy phép CC by.

Bạn lưu ý các mục sau :

1. Tích chọn vào mục tôi đã đọc các nội dung « đồng ý để VOER phân phối nội dung này với giấy phép Creative Commons Attribution »

2. Nhấn next để tiếp tục chuyển sang bước 2 (tổng cộng chỉ có 3 bước)

Bước 2 : Nhập thông tin Metadata cho module như hình minh họa dưới đây

Bước 3 : Nhập nội dung cho module. Ở bước này, bạn có 2 phương án

Phương án 1 (Thường được ưu tiên lựa chọn): Nhấn vào nút chọn tài liệu (File MS Word) trong máy tính và Upload (tải lên). Phần mềm sẽ tự động trích xuất thông tin văn bản, hình ảnh, bảng biểu từ file MS Word của bạn và hiển thị chi tiết trong khung soạn thảo

Phương án 2: Trực tiếp nhập liệu online ở khung soạn thảo phía dưới.

Lưu ý: Ở phương án 2, nếu muốn đăng ảnh, cần upload ảnh theo phương thức thủ công.

Sau khi chọn tệp tin .DOC dưới máy tính và nhấn nút NHẬP, nội dung file DOC bạn chọn sẽ được hiển thị chi tiết và đầy đủ format, định dạng… như dưới đây

Bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp nội dung trong ô soạn thảo trước khi Lưu lại hoặc công bố.

Lưu ý :

  • Lưu lại có nghĩa là Chưa công bố, nội dung sẽ được lưu để sửa sau, và không ai có thể thấy nội dung này, trừ bạn.
  • Công bố có nghĩa là đã xuất bản, tất cả mọi người khi vào website đều nhìn thấy nội dung này, và bạn cũng không thể chỉnh sửa sau khi công bố. Do vậy, cần kiểm tra kỹ lưỡng và chắc chắn trước khi công bố nội dung.