Tài liệu

Thẩm định bất động sản là gì, mục đích thẩm định giá Bất động sản là gì?

Business

a. Khái niệm thẩm định giá bất động sản:

Thẩm định giá bất động sản là việc xác định giá trị bằng tiền của bất động sản phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phụ vụ cho mục đính nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

* Thẩm định Bất động sản bao gồm thẩm định:

Thẩm định Nhà cửa, đất.

– Nhà xưởng, nhà bảo vệ, kho hàng, nhà thường trực,….

– Nhà hàng, khách sạn.
– Đất đai và các công trình xây dựng trên đất.
– Các công trình công nghiệp và dân dụng khác.

b. Mục đích Thẩm định giá bất động sản

– Chuyển nhượng quyền sở hữu

+ hỗ trợ người mua quyết định mua

+ Hỗ trợ người bán quyết định bán

+ Thiết lập cơ sở cho sự trao đổi

+ Thiết lập cho sự công nhận hoặc hợp nhất quyền sở hữu cảu nhiều tài sản;

+ Xác định điều kiện và giá bán dự kiến cho bất động sản

+ Làm căn cứ đấu giá.

– Tài chính và tín dụng

+ Để ước tính giá trị của một bất động sản bảo đảm thế chấp;

+ Để cung cấp cho nhà đầu tư cơ sở hợp lý để quyết định giá thế chấp bất động sản;

+ Tạo cơ sở để ngân hàng quyết định cho vay;

+ Để bảo hiểm tài sản;

– Cho thuê theo hợp đồng

– Thẩm định giá tài sản công ty

+ Để xác định giá trị tài sản phục vụ cho việc công bố tài chính hằng năm của công ty;

+ Để xác định giá trị phần vốn góp của các bên trong trường hợp công ty mới thành lập;

+ Để tính toán trong việc mua bán, sáp nhập, hợp nhất, phá sản và giải thể công ty

– Phát triển tài sản và đầu tư

+ Để so sánh với tài sản đầu tư khác;

+ Để xem xét khả năng đầu tư vào bất động sản

– Thẩm định giá theo luật pháp

+ Để xác định giá trị đánh thuế;

+ Để xác định giá trị bồi thường;

+ Để phục vụ cho công tác xét xử và thi hành án dân sự, án hình sự.

Bạn có thể xem bài viết  Thẩm định giá Bất động sản để hiểu rõ hơn nhé.

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự