Tài liệu

Thấy gì qua thực trạng nạo hút thai và công tác kế hoạch hoá gia đình hiện nay ?

Social Sciences

Tóm tắt

Kết quả vừa thu được từ cuộc Điều tra Nhân khẩu học Sức khỏe (VNDHS 1997) và các cuộc điều tra trước đó cho thấy mức sinh ở Việt Nam đang giảm nhanh. Tỷ suất sinh tổng cộng, đo lường số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, giảm từ 3,3 con trong thời kỳ 1989-1993 xuống còn 2,3 con thời kỳ 1994-1997 (TFG, 1997). Như vậy chỉ trong bốn năm, số liệu thu được cho thấy tỷ suất sinh đẻ giảm xuống tròn 1 con. Đây là một tốc độ giảm sinh đáng ghi nhận trong bước quá độ dân số ở Việt Nam - một quốc gia còn đang ở trình độ kém phát triển! Mặc dù đang còn nhiều bàn luận về chất lượng số liệu điều tra và kết quả thu được, phân tích sự biến đổi mức sinh ở Việt Nam không thể không nói đến tình trạng nạo hút thai hiện đang khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng. Nếu kể cả số sinh được ngăn ngừa và hạn chế bằng biện pháp nạo hút thì tỷ suất sinh trên thực tế sẽ cao hơn nhiều so với kết quả thu được.

Nội dung

  1. Trên bình diện toàn quốc, nạo hút thai có xu hướng gia tăng .
  2. Nạo hút thai và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở cấp cơ sở .
  3. Những bất cập hiện nay trong cơ chế quản lý và thực hiện chương trình .

Chi tiết xem tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự