Tài liệu

Thông tin về lớp tập huấn về VOER tại TLU

Science and Technology

m

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2016

Khóa tập huấn về OER trong chương trình OER@University Roadshow 2016 tại Đại học Thăng Long Hà Nội

 

 
 
Quang cảnh phòng tập huấn ở Đại học Thăng Long
 Đang diễn ra khóa tập huấn về OER tại Đại học Thăng Long - Hà Nội, trong chương trình OER@University Roadshow 2016 do: (1) Đại học Thăng Long; (2) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở - Bộ Khoa học và Công nghệ (RDOT); và (3) Quỹ Việt Nam đồng tổ chức trong 2 ngày 23 và 24/09/2016.
 
Khóa học thu hút được gần 20 học viên là các lãnh đạo, giảng viên các khoa CNTT, thư viện của Đại học Thăng Long và Đại học Đại Nam.
 
Chương trình của khóa huấn luyện có thể xem và tải về ở đây:

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự