Tài liệu

Thực hiện hợp đồng, khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Social Sciences

Thực hiện hợp đồng, khiếu nại và giải quyết khiếu nại

a) Xin giấy phép xuất khẩu

Giấy phép xuất khẩu là một giải pháp quan trọng của nhà nước quản lí xuất khẩu. Vì thế sau khi kí hợp đồng xuất khẩu doanh nghiệp phải xin giáy phép xuất khẩu để thực hiện hợp ddồng đó . Ngày nay nhiều nước đã bỏ bớt số mặt hàng cần phải xin giấy phép xuất khẩu .

Mỗi giấy phép xuất khẩu chỉ cấp cho một chủ hàng kinh doanh đồ xuất khẩu một hoặc một số mặt hàng sang một nước nhất định chuyên chở bằng một phương thức vận tải và giao tại một cửa khẩu nhật định .

b) Chuẩn bị hàng xuất khẩu

Công việc chuẩn bị hàng xuất khẩu thường qua các bước sau đây :

- Thu gom hàng và bao bì hàng xuất khẩu .

- Đóng gói bao bì hàng xuất khẩu .

- Hiệu, chú thích về hàng xuất khẩu .

c) Kiểm tra chất lượng

Trước khi giao hàng xuất khẩu người xuất khẩu phải có nghĩa vụ kiển tra hàng về phẩm chât về số lượng trọng lượng bao bì. Việc kiểm nghiệm và kiểm dịch được tiến hành ở cơ sở và cửa khẩu. Kiểm nghiệm ở cơ sở do tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm tiến hành, kiểm dịch thực vật do phòng bảo vệ thực vật tiến hành v.v.. Trong trường hợp có tổn thất phải mời cơ quan giám định giấy tờ lập biên bản nếu bị thiếu hoặc mất mát phải có biên bản kết toán nhận hàng với tàu , nếu có đổ vỡ phải có biên bản đỏ vỡ hư hỏng .

d) Thuê tàu

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương việc thuê tàu chở hàng được tiến hành dựa vào các căn cư sau đây:

- Điều khoản của hợp đồng mua bán ngoại thương ( incotem )

- Đặc điểm hàng mua bán .

- Điều kiện vận tải .

f) Mua bảo hiểm

Việc mua bảo hiểm là rất cần thiết hợp đồng ngoại thương nhằm giảm thiểu các rủi ro về hàng hoá. Nghĩa vụ mua bảo hiểm do bên bán hoặc bên mua tuỳ theo thoả thuận trong hợp đồng khi kí kết các hợp đồng bảo hiểm cần phải nắm rõ các điều kiện bảo hiểm.

g) Làm thủ tục hải quan

Khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu thì các doanh nghiệp đều phải làm thủ tục hải quan (gồm 3 bước )

- Khai báo hải quan.

- Xuất trình hàng hoá .

- Thực hiện các quyết định của hải quan.

k) Giao nhận hàng xuất khẩu

Trong buôn bán nguoaị thương hàng hoá thường được giao bằng đường biển và đường sắt. Khi giao bằng đường biển chủ hàng phải làm các công việc sau:

- Căn cứ chi tiết hàng xuất khẩu lập bảng đăng kí chuyên chở cho người vận tải để đổi lấy sơ đồ xếp hàng .

- Trao đổi với các cơ quan điều độ cảng để nắm vững ngày giờ làm hàng .

- Bố trí phương tiện đem hàng vào cảng , xếp hàng lên tàu .

Lấy biên lai, và đổi lấy vận đơn đường biển.

Nếu hàng chuyên chở bằng đường sắt, thì chủ hàng phải kịp thời đăng kí với cơ quan đường sắt để xin cấp toa xe phù hợp với tính chất hàng hoá và khối lượng hàng hoá. Khi đã được cấp toa xe, chủ hàng tổ chức bốc xếp hàng, niêm phong kẹp trì và làm các chứng từ vận tải trong đó là vận đơn đường sắt.

I) Làm thủ tục thanh toán

Đây là khâu quan trọng nó là kết quả của cả quá trình giao dịch. Do đặc điểm buôn bán với nước ngoài nên thủ tục thanh toán phức tạp hơn. Thường dựa vào một trong các phương thức thanh toán sau:

- Thanh toán bằng thư tín dụng

- Thanh toán bằng phương pháp nhờ thu .

- Thanh toán bằng đổi chứng từ trả tiền .

- Thanh toán bằng chuyển khoản

Khi thanh toán , thì người thanh toán cần dựa vào các điều kiện riêng của mình và chọn hình thức thanh toán phù hợp để có lợi nhất và tránh rủi ro .

k) khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Khi thực hiện hợp đồng xuất khẩu , nếu chủ hàng xuất nhập khẩu bị khiếu nại đòi bồi thường , thì càn phải có thái độ nghiêm túc , thận trọng trong việc xem xét các yêu cầu của khách hàng . Việc giải quyết phải khẩn trương , kịp thời và có tình có lí . Nếu khiếu nại của khách hàng là có cơ sở , thì người xuất khẩu có thể giải quyết bằng một trtong các phương pháp như sau:

- Giao bù hàng thiếu

- Sửa chữa hàng lỗi, hư hỏng bộ phận

- Giao hàng tốt thay thế hàng kém chất lượng

- Giảm giá hàng mà số tiền giảm giá được trang trải bằng hàng hoá giao vào thời gian sau đó Trong trường hợp việc giải quyết khiếu nại không được thoả đáng, thì bên bị thiệt hại có thể kiện ra trọng tài hoặc toà án kinh tế theo điều kiện đã thoả thuận trong hơp đồng (chỉ khi nào không thẻ thoả thuận được nữa thì mới kiện ra trọng tài hoặc toà án kinh tế )