TÀI LIỆU

Thủy triều

6.1. Mực nước đại dương và biến động của nó

Về trung bình nhiều năm, mặt nước Đại dương Thế giới có thể coi xấp xỉ trùng với mặt geoit (mặt trung bình của Trái Đất). Nhưng mặt đại dương thực tế tại những thời điểm bị lệch khỏi vị trí trung bình này, và luôn luôn biến động do bị ảnh hưởng của nhiều lực, nhiều quá trình. Những nhóm lực và các quá trình cơ bản sau đây làm biến đổi mực nước đại dương:

a) Các lực tạo triều vũ trụ;

b) Các hiện tượng địa động lực và địa nhiệt ở vỏ Trái Đất (động đất, núi lửa, thăng giáng của lục địa và chuyển động kiến tạo hiện đại);

c) Những tác động cơ học và lý hóa gây bởi bức xạ Mặt Trời và khí quyển (các quá trình nhiệt trong đại dương, biến đổi áp suất khí quyển, gió, mưa, dòng bờ...).

Trong số những lực và quá trình đã nêu, các lực tạo triều vũ trụ gây nên những dao động liên tục nhất, tuần hoàn đều đặn nhất của mặt biển. Dạng dao động này đã được nghiên cứu kỹ và sẽ được trình bày trong những mục sau đây.

Tác động của các lực và các quá trình khác gây nên những dao động không có tính chất tuần hoàn như:

a) Những dao động dâng rút mực nước liên quan với hoàn lưu nước do gió trong biển ở những đới gần bờ;

b) Những dao động mực nước do sự biến đổi áp suất khí quyển (khi áp suất khí quyển tăng 1 mb mực nước giảm 10 mm và ngược lại;

c) Những dao động mực nước liên quan tới tính không đồng đều trong chu trình tuần hoàn nước (tức chênh lệch của các thành phần bốc hơi, giáng thủy, dòng bờ trong cân bằng nước);

d) Những dao động mực nước do sự biến đổi của mật độ nước gây nên. Khi mật độ tăng thì mực nước giảm, ngược lại khi mật độ giảm thì mực nước tăng. Mật độ nước biển phụ thuộc vào nhiệt độ và độ muối.

Vì tất cả các đặc trưng hình thái của đại dương và biển có liên quan với vị trí mặt nước đại dương (mực đại dương) nên người ta phải tiến hành quan trắc một cách liên tục và đầy đủ về chế độ dao động của nó tại những địa điểm có trang bị các máy ghi mực nước hoặc các cọc đo mực nước, gọi là những trạm mực nước. Dựa vào những số liệu đo đó người ta tính kực nước trung bình ngày – giá trị trung bình của tất cả các quan trắc trong ngày, trung bình tháng – giá trị trung bình của các mực trung bình ngày và trung bình nhiều năm, hay mực trung bình – giá trị trung bình của các mực trung bình năm. Mực trung bình được tính dựa trên những quan trắc nhiều năm đủ bao quát tất cả những cực trị của mực (những mực thấp nhất và cao nhất). Số lượng năm cần để tính mực trung bình phụ thuộc vào quy mô các dao động của mực và tỷ lệ thuận với độ lệch cực đại so với mực trung bình tại vùng biển.

Mực biển trung bình hiện nay được chấp nhận làm mặt mốc để tính các độ cao tuyệt đối trên lục địa và các độ sâu tuyệt đối ở các biển, các thủy vực, vì vậy nó được gọi là số không tuyệt đối. Mỗi quốc gia quy ước chấp nhận làm số không tuyệt đối mực biển trung bình ở một trạm mực nước nào đó. Trong các biển có thủy triều, một mặt mốc có ý nghĩa hàng hải, được gọi là số không hải đồ được chấp nhận. Đó là mực biển thấp nhất có thể có do những điều kiện thiên văn.Ở mỗi trạm mực nước, người ta quy ước lấy một mốc để đo độ cao mực nước sao cho các số đo nhận được là những số dương và mốc đó được gọi là số không trạm.

6.2. Dao động thủy triều của mực nước biển

Do tác động của các lực tạo triều có tính chất tuần hoàn mà trong biển và đại dương hình thành chế độ chuyển động tuần hoàn của nước gọi là hiện tượng thủy triều. Hiện tượng thủy triều thể hiện ở hai quá trình biểu lộ rất rõ ở biển là:

a) Dao động tuần hoàn của mực nước biển mà người ta quan sát thấy tại các trạm mực nước;

b) Dao động tuần hoàn của dòng chảy ngang quan trắc được bằng cách đo dòng chảy biển tại các trạm hải văn.

Dòng chảy tuần hoàn do các lực tạo triều gây nên gọi là dòng triều và được xem xét tới phần nào ở các mục sau và đặc biệt trong chương 7 về các hải lưu. Ở chương này chỉ chú trọng nghiên cứu dao động triều lên xuống của mực nước.

Một đặc điểm quan trọng trong chế độ dao động triều tuần hoàn của mực nước là chu kỳ dao động khác nhau tại những vùng biển khác nhau. Nếu trong một ngày, tại một vùng nào đó quan trắc thấy một lần nước dâng lên cao đến cực đại – nước lớn và một lần nước rút xuống thấp đến cực tiểu – nước ròng, thì người ta gọi thủy triều ở vùng đó là thủy triều toàn nhật, tức một ngày có một chu kỳ dao động và chu kỳ dao động bằng một ngày Mặt Trăng (24 h 50 ph). Nếu trong một ngày, tại vùng đó quan trắc thấy hai chu kỳ dao động triều, tức hai lần nước lớn và hai lần nước ròng, thì thủy triều ở vùng đó là thủy triều bán nhật và chu kỳ triều bằng nửa ngày Mặt Trăng (12 h 25 ph). Ở một số vùng biển người ta quan trắc thấy thủy triều hỗn hợp, tức trong một số ngày của tháng thì tồn tại chế độ thủy triều toàn nhật, trong số ngày còn lại thì tồn tại chế độ thủy triều bán nhật. Nếu trong một tháng mà số ngày với triều toàn nhật nhiều hơn số ngày với triều bán nhật, thì vùng nghiên cứu được gọi là vùng nhật triều không đều, trong trường hợp ngược lại – vùng bán nhật triều không đều.

Trong một chu kỳ triều, khoảng thời gian nước dâng từ nước ròng đến nước lớn gọi là thời gian triều lên, khoảng thời gian nước rút từ nước lớn đến nước ròng gọi là thời gian triều rút. Hiệu giữa độ cao của nước lớn hay nước ròng và mực triều trung bình gọi là biên độ triều.

Ngoài chu kỳ triều, để so sánh quy mô chuyển động dao động mực nước ở những vùng biển khác nhau, người ta còn dùng một đặc trưng gọi là độ lớn thủy triều tính bằng hiệu giữa độ cao nước lớn và độ cao nước ròng kế tiếp nhau.

Nếu liên tục quan trắc biến thiên mực nước triều trong khoảng thời gian dài, thì có thể dễ dàng thấy rằng thời gian triều lên, thời gian triều rút, thời gian xuất hiện nước lớn và nước ròng cũng như độ lớn thủy triều biến đổi từ ngày này sang ngày khác. Hiện tượng đó được gọi là triều sai; hiện tượng triều sai liên quan tới biến đổi thời gian của lực tạo triều mà về phần mình lại phụ thuộc vào vị trí tương hỗ của Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất.

Người ta phân biệt các loại triều sai sau đây:

Triều sai ngày được thể hiện ở sự sai khác về độ cao của hai nước lớn liền nhau và hai nước ròng liền nhau trong một ngày và ở sự sai khác về khoảng thời gian triều lên và triều rút trong ngày. Thành thử do ảnh hưởng của triều sai ngày, trong một ngày người ta thấy có nước lớn caonước lớn thấp cũng như nước ròng caonước ròng thấp. Triều sai ngày thể hiện mạnh nhất ở những vùng triều hỗn hợp, đặc biệt ở những vùng bán nhật triều không đều: khi độ xích vĩ Mặt Trăng đạt giá trị lớn nhất thì nước thấp và nước ròng cao có thể không còn quan trắc thấy nữa và bán nhật triều chuyển thành nhật triều.

Triều sai nửa tháng do pha Mặt Trăng đặc trưng cho những vùng bán nhật triều. Loại triều sai này thể hiện ở chỗ vào kỳ sóc vọng (những ngày trăng non, trăng tròn) thì thủy triều đạt độ lớn triều lớn nhất (gọi là triều sóc vọng), vào kỳ trực thế - độ lớn triều nhỏ nhất (gọi là triều trực thế). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của điều kiện địa lý của trạm nghiên cứu, triều sóc vọng không xảy ra đúng vào kỳ sóc vọng mà muộn sau một số ngày gọi là tuổi bán nhật triều.

Triều sai nửa tháng do độ xích vĩ Mặt Trăng đặc trưng cho những vùng nhật triều, thể hiện ở chỗ khi độ xích vĩ Mặt Trăng lớn nhất, thì độ lớn thủy triều lớn nhất (triều chí tuyến), còn khi độ xích vĩ Mặt Trăng nhỏ nhất, thì độ lớn thủy triều nhỏ nhất (triều nhật phân), (hay triều xích đạo). Do ảnh hưởng của điều kiện địa lý, triều chí tuyến xảy ra muộn hơn thời điểm Mặt Trăng đạt độ xích vĩ cực đại một khoảng thời gian gọi là tuổi nhật triều.

Triều sai tháng (triều sai thị sai) biểu hiện ở sự biến đổi độ lớn triều với chu kỳ tháng tùy thuộc sự biến đổi khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng (góc thị sai Mặt Trăng): khi khoảng cách nhỏ nhất thì thủy triều đạt độ lớn lớn nhất, khi khoảng cách lớn nhất – độ lớn triều nhỏ nhất. Triều sai tháng cũng còn biểu hiện cả ở sự biến đổi các nguyệt khoảng, tức là khoảng thời gian giữa thời điểm thượng đỉnh của Mặt Trăng trên kinh tuyến nơi quan trắc và thời điểm xuất hiện nước lớn gần nhất.

Những triều sai chu kỳ dài nửa năm, một năm trước hết là do những biến đổi của độ xích vĩ Mặt Trời và khoảng cách Trái Đât – Mặt Trời trong năm gây nên. Triều sai chu kỳ 18,6 năm do biến đổi chậm của độ xích vĩ Mặt Trăng do quỹ đạo Mặt Trăng lệc so với mặt phẳng hoàng đạo.

Hiện tượng thủy triều ở đại dương có nguyên nhân thiên văn, song những điều kiện địa lý của những vùng biển riêng biệt có ảnh hưởng lớn đến đặc điểm và độ lớn của dao động triều tại đó. Vì vậy ở những vùng biển khác nhau thì đặc điểm và độ lớn triều rất khác nhau.

Hiện nay, những số liệu quan trắc trực tiếp mực nước ở khắp các vùng bờ Đại dương Thế giới cho phép nhận xét về phân bố không gian của thủy triều ở các vùng bờ. Nhìn chung bán nhật triều chiếm ưu thế, nó được quan sát thấy ở hầu khắp các bờ Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Ở Thái Bình Dương thủy triều hỗn hợp chiếm ưu thế. Ở đây, nhiều nơi có thể tồn tại thủy triều toàn nhật trong đó biển Đông là một thí dụ điển hình.

Độ lớn triều rất khác nhau. Những biển nối với đại dương qua các eo hẹp thủy triều thường yếu, độ lớn triều chỉ đạt cỡ một vài đêximet, thậm chí có những biển được xếp vào loại biển không có thủy triều như Ban Tích, Hắc Hải. Ngược lại, những vịnh và vùng biển ăn thông với đại dương với những đặc trưng hình dạng đường bờ, địa hình đáy, kích thước thủy vực phù hợp điều kiện truyền triều, thuy triều có thể lớn hơn nhiều so với những dải bờ thoáng trước đại dương. Vịnh Phanđi ở bắc Canađa là một thí dụ điển hình với độ lớn triều đạt tới 18 m. Vịnh Bắc Bộ cũng là nơi có thủy triều mạnh với độ lớn triều 4–5 m ở phía bắc.

Đặc biệt đáng chú ý là những vùng bờ nước nông, những vùng cửa sông (estuary), những sông lớn đổ vào những biển với chế độ triều mạnh. Nơi đây xảy ra những hiện tượng triều rất lý thú như thủy triều nước nông biến dạng, sinh con nước, borơ... trong chế độ dao động mực nước. Và cũng chính ở những nơi này càng biểu lộ mạnh sự ảnh hưởng của hiện tượng triều đến nhiều quá trình khác trong biển và hoạt động sinh sống, sản xuất của con người.

Để có khái niệm về phân bố thủy triều ở các vùng khơi đại dương và biển, người ta phải dùng những phương pháp tính toán kết hợp với một số những quan trắc chưa nhiều về mực và dòng chảy tại những nơi đó. Những bản đồ triều, trên đó thể hiện những đường đẳng độ lớn thủy triều và góc pha nhận được bằng các phương pháp đó, cho phép nhận xét bức tranh lan truyền sóng triều trong đại dương. Đặc điểm nổi bật là trên các đại dương đều tồn tại những điểm vô triều, tại đó độ lớn triều bằng không hoặc rất nhỏ, các sóng triều chạy vòng quanh những điểm vô triều chủ yếu theo chiều ngược với kim đồng hồ ở bắc bán cầu và theo chiều kim đồng hồ ở nam bán cầu.

6.3. Cơ sở lý thuyết thủy triều

Để giải thích sự xuất hiện của lực tạo triều, chúng ta xét tác dụng của các lực lên mỗi phần tử của Trái Đất trong trường hợp Trái Đất tham gia chuyển động trong hệ thống Trái Đất – Mặt Trăng (trường hợp chuyển động của hệ thống Trái Đất – Mặt Trời cũng hoàn toàn tương tự).

Tác động lên mỗi phần tử của Trái Đất gồm các lực: trọng trường của Trái Đất, hấp dẫn của Mặt Trăng, ly tâm xuất hiện khi hệ thống Trái Đất – Mặt Trăng quay xung quanh trọng tâm chung của chúng. Trọng lực đối với các điểm của Trái Đất là như nhau, không đổi, có thể bỏ qua. Các lực hấp dẫn tại những điểm riêng biệt của Trái Đất không bằng nhau, mà phụ thuộc vào khoảng cách từ mỗi điểm đến Mặt Trăng. Trong khi hệ thống Trái Đất – Mặt Trăng quay xung quanh trọng tâm chung của chúng ở khoảng cách 0,71 bán kính Trái Đất trên đường thẳng nối tâm Trái Đất với tâm Mặt Trăng, thì tại mọi thời điểm, các lực ly tâm ở mọi điểm của Trái Đất đều bằng nhau về độ lớn và hướng song song với đường nối tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng về phía ngược lại với chiều tới Mặt Trăng. Trên hình 25 điểm M size 12{M} {} là tâm Mặt Trăng, O size 12{O} {} là tâm Trái Đất và P size 12{P} {} là điểm bất kỳ trên bề mặt Trái Đất. Các lực hấp dẫn của Mặt Trăng lên các phần tử của Trái Đất ở O size 12{O} {}P size 12{P} {} được biểu diễn bằng những mũi tên mảnh hướng về phía tâm Mặt Trăng. Các lực ly tâm tại các điểm được biểu diễn bằng những mũi tên đậm cùng hướng về phía xa Mặt Trăng có độ lớn bằng nhau và bằng lực hấp dẫn của Mặt Trăng lên điểm ở tâm Trái Đất. Tổng của lực hấp dẫn và lực ly tâm ở một điểm P size 12{P} {} bất kỳ sẽ là lực tạo triều:

F=PP+FC size 12{ { vec {F}}= { vec {P}} rSub { size 8{P} } + { vec {F}} rSub { size 8{C} } } {},

hay

F=PPP0 size 12{ { vec {F}}= { vec {P}} rSub { size 8{P} } - { vec {P}} rSub { size 8{0} } } {}. (73)

Như vậy lực tạo triều được biểu diễn bằng hiệu giữa lực hấp dẫn của Mặt Trăng lên điểm đang xét và lực hấp dẫn của Mặt Trăng lên tâm Trái Đất. Biểu thức cuối cùng cho phép dễ dàng tính được lực tạo triều cho mọi điểm trên mặt Trái Đất. Kết quả tính cho thấy, ở các điểm gần Mặt Trăng nhất và xa Mặt Trăng nhất trên đường thẳng nối Mặt Trăng – Trái Đất, các lực tạo triều xấp xỉ bằng nhau về độ lớn, hướng theo bán kính ra khỏi tâm Trái Đất, ở các điểm trên vòng sáng Trái Đất, các lực tạo triều có độ lớn nhỏ hơn và hướng vào phía tâm Trái Đất, còn ở những điểm trung gian thì các lực tạo triều có hướng và độ lớn chuyển tiếp từ hai trường hợp trên.

Các lực tác dụng lên những phần tử của Trái Đất trong chuyển động quay của hệ thống Trái Đất – Mặt Trăng và biến dạng của vỏ nước của Trái Đất dưới tác dụng của lực tạo triều

Nếu như mặt Trái Đất được bao phủ bởi một lớp nước dày đều, thì dưới tác dụng của các lực tạo triều như vậy, các hạt nước sẽ chuyển dịch từ nơi các điểm trên vòng sáng Trái Đất đến những điểm trên đường nối Trái Đất – Mặt Trăng để tạo thành một vỏ nước biến dạng có hình dáng một ellipxoit tròn xoay hướng trục lớn theo đường nối Trái Đất – Mặt Trăng.

Để tìm biểu thức toán học của lực tạo triều chúng ta dùng hệ tọa độ vuông góc XYZ size 12{ ital "XYZ"} {} với gốc ở tâm Trái Đất và mặt XOY size 12{ ital "XOY"} {} trùng với mặt phẳng xích đạo (hình 26), trong đó x,y,z size 12{x,``y,``z} {} là tọa độ của điểm P size 12{P} {}; ε,η,ζ size 12{ε,``η,``ζ} {} là tọa độ của Mặt Trăng. Hình chiếu của lực tạo triều lên trục OX size 12{ ital "OX"} {} sẽ bằng

Để tìm thế vị của lực tạo triều
F X = P PX P OX = KM D 2 cos ( D , x ) KM r 2 cos ( r , x ) = KM D 2 ε x D KM r 2 ε r = KM ε x D 3 ε r 3 , alignc { stack { size 12{F rSub { size 8{X} } =P rSub { size 8{ ital "PX"} } - P rSub { size 8{ ital "OX"} } = { { ital "KM"} over {D rSup { size 8{2} } } } "cos" \( D,x \) - { { ital "KM"} over {r rSup { size 8{2} } } } "cos" \( r,x \) ={}} {} # = { { ital "KM"} over {D rSup { size 8{2} } } } { {ε - x} over {D} } - { { ital "KM"} over {r rSup { size 8{2} } } } { {ε} over {r} } = ital "KM" left ( { {ε - x} over {D rSup { size 8{3} } } } - { {ε} over {r rSup { size 8{3} } } } right ), {} } } {}

trong đó K=2E size 12{K= { {gρ rSup { size 8{2} } } over {E} } - {}} {} hằng số hấp dẫn của Trái Đất; E size 12{E - {}} {} khối lượng Trái Đất; g size 12{g - {}} {} gia tốc trọng trường Trái Đất; ρ size 12{ρ - {}} {} bán kính Trái Đất; M size 12{M - {}} {} khối lượng Mặt Trăng; r size 12{r - {}} {} khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng; còn khoảng cách D size 12{D} {} bằng:

D=r2+ρ22rρcosZr12ρrcosZ1/2 size 12{D= sqrt {r rSup { size 8{2} } +ρ rSup { size 8{2} } - 2rρ"cos"Z} approx r` left (1 - 2 { {ρ} over {r} } "cos"Z right ) rSup { size 8{1/2} } } {}.

Nếu khai triển nhị thức của biểu thức của D size 12{D} {} thành chuỗi và giữ lại những thành phần đầu, ta có

D 3 = r 3 1 + 3 ρ r cos Z size 12{D rSup { size 8{ - 3} } =r rSup { size 8{ - 3} } `` left (1+3 { {ρ} over {r} } "cos"Z right )} {}

FX size 12{F rSub { size 8{X} } } {} sẽ bằng:

FX=gMρ2Er3x+3ρεrcosZ size 12{F rSub { size 8{X} } = { { ital "gM"ρ rSup { size 8{2} } } over { ital "Er" rSup { size 8{3} } } } left ( - x+3 { { ital "ρε"} over {r} } "cos"Z right )} {}.

Tương tự, các hình chiếu của lực tạo triều lên các trục OY size 12{ ital "OY"} {}OZ size 12{ ital "OZ"} {} tuần tự bằng:

FY=gMρ2Er3y+3ρηrcosZ size 12{F rSub { size 8{Y} } = { { ital "gM"ρ rSup { size 8{2} } } over { ital "Er" rSup { size 8{3} } } } left ( - y+3 { { ital "ρη"} over {r} } "cos"Z right )} {},

FZ=gMρ2Er3z+3ρζrcosZ size 12{F rSub { size 8{Z} } = { { ital "gM"ρ rSup { size 8{2} } } over { ital "Er" rSup { size 8{3} } } } left ( - z+3 { { ital "ρζ"} over {r} } "cos"Z right )} {}.

Hàm thế vị của lực tạo triều của Mặt Trăng sẽ bằng:

Vm=gMρ42r3E(3cos2Z1) size 12{V rSub { size 8{m} } = { { ital "gM"ρ rSup { size 8{4} } } over {2r rSup { size 8{3} } E} } \( 3"cos" rSup { size 8{2} } Z - 1 \) } {}. (74)

Tương tự, hàm thế vị của lực tạo triều của Mặt Trời:

3Vs=gM'ρ42r(3cos2Z'1) size 12{V rSub { size 8{s} } = { {g { {M}} sup { ' }ρ rSup { size 8{4} } } over {2 { {r}} sup { ' } rSup { size 8{3} } E} } \( 3"cos" rSup { size 8{2} } { {Z}} sup { ' } - 1 \) } {},

trong đó những ký hiệu có dấu phẩy bên trên chỉ các đại lượng tương tự, nhưng cho trường hợp Mặt Trời.

Newton là người đầu tiên tìm ra biểu thức thế vị như trên và xây dựng thuyết tĩnh học thủy triều (thuyết thủy triều cân bằng), trong đó giả thiết rằng nước đại dương bao phủ Trái Đất bằng một lớp vỏ dày đều và tại mỗi thời điểm, mực nước triều phải giữ một vị trí cân bằng sao cho thế của lực tạo triều bằng công nâng từng hạt nước khối lượng đơn vị từ mực trung bình (coi là mực không) lên độ cao mực triều trong trọng trường Trái Đất. Như vậy nếu ξˉ size 12{ { bar {ξ}}} {} là độ cao mực triều trên mực trung bình, thì

g ξ ˉ = V m + V s size 12{g { bar {ξ}}=V rSub { size 8{m} } +V rSub { size 8{s} } } {}

hay

3ξˉ=42r3E(3cos2Z1)+M'ρ42r(3cos2Z'1) size 12{ { bar {ξ}}= { {Mρ rSup { size 8{4} } } over {2r rSup { size 8{3} } E} } \( 3"cos" rSup { size 8{2} } Z - 1 \) + { { { {M}} sup { ' }ρ rSup { size 8{4} } } over {2 { {r}} sup { ' } rSup { size 8{3} } E} } \( 3"cos" rSup { size 8{2} } { {Z}} sup { ' } - 1 \) } {}. (76)

Nếu biểu diễn cosin của góc thiên đỉnh Z size 12{Z} {} qua vĩ độ địa lý điểm quan trắc ϕ size 12{ϕ} {}, độ xích vĩ của Mặt Trăng δ size 12{δ} {} và của Mặt Trời δ' size 12{ { {δ}} sup { ' }} {} và góc giờ của Mặt Trăng t size 12{t} {} và của Mặt Trời t' size 12{ { {t}} sup { ' }} {} theo những công thức của lượng giác cầu đã biết:

cosZ=sinϕsinδ+cosϕcosδcost size 12{"cos"Z="sin"ϕ"sin"δ+"cos"ϕ"cos"δ"cos"t} {},

cos {Z'=sinϕsin {δ'+cosϕcos {δ'cos {t' size 12{"cos {" ital {Z}} sup { ' }="sin"ϕ"sin {" ital {δ}} sup { ' }+"cos"ϕ"cos {" ital {δ}} sup { ' }"cos {" ital {t}} sup { ' }} {},

thì biểu thức độ cao triều tĩnh học của Mặt Trăng và Mặt Trời sẽ là:

ξ ˉ = 3 2 4 Er 3 [ ( 1 3 sin 2 δ ) ( 1 3 sin 2 ϕ ) 6 + 1 2 sin sin cos t size 12{ { bar {ξ}}= { {3} over {2} } { {Mρ rSup { size 8{4} } } over { ital "Er" rSup { size 8{3} } } } \[ { { \( 1 - 3"sin" rSup { size 8{2} } δ \) \( 1 - 3"sin" rSup { size 8{2} } ϕ \) } over {6} } + { {1} over {2} } "sin"2ϕ"sin"2δ"cos"t} {}
3 + 1 2 cos 2 ϕ cos 2 δ cos 2t ] + 3 2 M ' ρ 4 E r [ ( 1 3 sin 2 δ ' ) ( 1 3 sin 2 ϕ ) 6 size 12{+ { {1} over {2} } "cos" rSup { size 8{2} } ϕ"cos" rSup { size 8{2} } δ"cos"2t\]+ { {3} over {2} } { { { {M}} sup { ' }ρ rSup { size 8{4} } } over {E { {r}} sup { ' } rSup { size 8{3} } } } \[ { { \( 1 - 3"sin" rSup { size 8{2} } { {δ}} sup { ' } \) \( 1 - 3"sin" rSup { size 8{2} } ϕ \) } over {6} } } {}

+12sinsin2δ'cos {t'+12cos2ϕcos2δ'cos2t'] size 12{+ { {1} over {2} } "sin"2ϕ"sin"2 { {δ}} sup { ' }"cos {" ital {t}} sup { ' }+ { {1} over {2} } "cos" rSup { size 8{2} } ϕ"cos" rSup { size 8{2} } { {δ}} sup { ' }"cos"2 { {t}} sup { ' }\]} {}. (77)

Số hạng đầu trong dấu ngoặc vuông thứ nhất sẽ biến thiên phụ thuộc vào sự biến đổi với chu kỳ nửa tháng của độ xích vĩ Mặt Trăng δ size 12{δ} {}. Các số hạng thứ hai và thứ ba biến thiên nhanh hơn do góc giờ Mặt Trăng biến đổi với chu kỳ ngày. Tương tự như vậy chúng ta có thể nhận xét về các số hạng trong dấu ngoặc vuông thứ hai đặc trưng cho độ cao triều Mặt Trời.

Như vậy dao động của độ cao thủy triều sẽ bao gồm những dao động với chu kỳ ngày, nửa ngày và chu kỳ dài. Mỗi dao động ứng với một chu kỳ nhất định được gọi là một sóng thủy triều.

Biểu thức độ cao thủy triều trên đây cho thấy rằng nếu như Mặt Trăng hoặc Mặt Trời tác động độc lập, thì từng thiên thể sẽ tạo cho mặt đại dương có dạng ellipsoid tròn xoay với các trục lớn hướng về phía nó. Dưới tác động đồng thời của cả hai tinh tú, mặt nước đại dương sẽ là tổng hình học của các ellipsoid tròn xoay của triều Mặt Trăng và triều Mặt Trời.

Nếu phân tích vị trí tương hỗ của các ellipsoid thủy triều Mặt Trăng và Mặt Trời vào những kỳ sóc vọng và trực thế, chúng ta sẽ giải thích được nguyên nhân của triều sai nửa tháng do pha Mặt Trăng. Nếu phân tích sự phụ thuộc của độ cao triều vào biến đổi của độ xích vĩ Mặt Trăng, chúng ta có thể giải thích được triều sai ngày và triều sai nửa tháng do độ xích vĩ Mặt Trăng. Triều sai tháng có nguồn gốc ở sự biến đổi của khoảng cách Trái Đất – Mặt Trăng trong công thức độ cao thủy triều tĩnh học.

Như vậy thuyết tĩnh học thủy triều cho phép giải thích một số đặc điểm thủy triều về mặt định tính. Song những tính toán theo công thức thủy triều tĩnh học chỉ cho những giá trị gần đúng với giá trị quan trắc đối với những vùng khơi đại dương, còn đối với những vùng ven bờ các giá trị độ lớn thủy triều quan trắc được lớn hơn rất nhiều. Lý do của điều này là ở hai giả thiết cơ bản của thuyết thủy triều tĩnh học của Newton: giả thiết về sự tồn tại lớp võ nước bao phủ khắp Trái Đất không có lục địa không cho phép tính đến ảnh hưởng của điều kiện địa lý lên thủy triều; giả thiết về sự cân bằng tức thời của trọng lực và lực tạo triều không phù hợp với sự biến động nhanh với thời gian của lực tạo triều.

Trong thuyết động lực học thủy triều của mình Laplace luận chứng rằng sự biến động nhanh của lực tạo triều với thời gian sẽ dẫn tới phá hủy có tính chu kỳ sự cân bằng và kéo các khối nước vào dao động với vận tốc và gia tốc lớn. Các khối nước có quán tính lớn không thể trở nên cân bằng tức khắc với biến đổi của lực tạo triều. Do tác dụng của lực tạo triều tuần hoàn, các phần tử nước chuyển động đến những vị trí cân bằng mới, có xu hướng vượt quá vị trí cân bằng đó rồi dao động bên nó. Nếu lực tạo triều ngừng tác động, thì dao động của các phần tử nước sẽ tắt dần do ma sát. Vì lực tạo triều có chu kỳ xác định, nên dao động mực biển không tắt dần và cũng có chu kỳ bằng chu kỳ của lực cưỡng bức. Mực biển khi đó không còn đặc trưng bởi mực triều thủy tĩnh ξˉ size 12{ { bar {ξ}}} {} nữa mà bằng mực triều thực ξ size 12{ξ} {}, độ cao thực của mực nước trên mực trung bình.

Tóm lại, nếu xem xét hiện tượng thủy triều theo quan điểm động lực như vậy, thì phải kể đến các lực liên quan với bản chất động lực của hiện tượng, đéo là các lực građien áp suất ngang, các lực quán tính, lực Coriolis và các lực ma sát (đáy và bên).

Trong thủy triều, áp suất được coi là áp suất thủy tĩnh, nên lực građien áp suất ngang được biểu diễn qua građien của mực nước thực, tức bằng

ggradξ size 12{g cdot "grad"ξ} {}.

Ngoại lực ở đây là lực tạo triều được biểu diễn qua građien của mực triều tĩnh với dấu ngược lại. Do đó, ngoại lực và lực građien áp suất có thể được liên kết lại dưới dạng građien áp suất hiệu dụng:

g grad ( ξ ξ ˉ ) size 12{g cdot "grad" \( ξ - { bar {ξ}} \) } {}

nói nên cái phần của građien áp suất thực không bi9j cân bằng bởi lực tạo triều.

Sự cân bằng động của các lực trên đối với từng trục tọa độ chính là những phương trình chuyển động, những phương trình này cùng với phương trình liên tục làm thành một hệ liên kết ba yếu tố của chuyển động thủy triều là ξ size 12{ξ} {} và các vận tốc u,v size 12{u,``v} {} ( u,v size 12{u,``v} {} không phụ thuộc vào z size 12{z} {}). Về tổng quát, hệ phương trình này có dạng:

utfv=gx(ξξˉ)ru,vt+fu=gy(ξξˉ)rv,ξt=hux+vx,}} size 12{alignl { stack { left none { { partial u} over { partial t} } - ital "fv"= - g { { partial } over { partial x} } \( ξ - { bar {ξ}} \) - r rSup { size 8{ * } } u,```` {} # right rbrace left none { { partial v} over { partial t} } + ital "fu"= - g { { partial } over { partial y} } \( ξ - { bar {ξ}} \) - r rSup { size 8{ * } } v, {} # right rbrace left none { { partial ξ} over { partial t} } = - h left ( { { partial u} over { partial x} } + { { partial v} over { partial x} } right ), {} # right rbra } } rbrace } {} (78)

trong đó f=sinϕ size 12{f=2ω"sin"ϕ - {}} {} tham số Coriolis; h size 12{h - {}} {} độ sâu đại dương; r size 12{r rSup { size 8{ * } } - {}} {} hệ số ma sát đáy; các thành phần vận tốc u,v size 12{u,``v} {} là trung bình theo độ sâu.

Vào thời mình, Laplace đã xây dựng một hệ phương trình tương tự, trong đó chỉ có mặt các lực quán tính, lực Coriolis và lực građien áp suất hiệu dụng và giải cho trường hợp đại dương là lớp vỏ nước không sâu lắm bao phủ xung quanh Trái Đất. Độ cao triều tĩnh học đặc trưng cho ngoại lực được Laplace xét theo từng dao động toàn nhật và bán nhật riêng biệt. Những kết quả giải hệ phương trình cho phép giải thích một số đặc điểm của hiện tượng thủy triều như sự ngự trị của triều bán nhật ở đa số các vùng đại dương, tuổi triều và nguyệt khoảng.

Thuyết động lực học thủy triều của Laplace tuy vẫn không cho được một phương pháp tính dao động mực nước áp dụng trong thực tế, song nó mở ra một hướng mới để nghiên cứu hiện tượng: chỉ có sử dụng các phương trình chuyển động mới có khả năng tính đến những yếu tố địa hình của thủy vực, mà như thực tế cho thấy, ảnh hưởng rất lớn đến hiện tượng thủy triều. Về sau này nhiều nhà khoa học khác như Airy, Taylor, Praudman, Lamb đã tiếp tục hướng nghiên cứu mà Laplace đã đề ra, họ giải các bài toán động lực thủy triều cho những trường hợp các kênh có những đặc trưng hình thái nhất định, tính đến những lực Coriolis, lực ma sát đáy hoặc bờ.

Chúng ta sẽ khảo sát thêm một vài bài toán theo hướng giải tích để làm rõ ảnh hưởng của những yếu tố như lực quay của Trái Đất và lực ma sát đáy lên hiện tượng thủy triều.

Ảnh hưởng của lực Coriolis tới truyền sóng triều. Như đã thấy, khi nghiên cứu thủy triều mà chỉ chú ý tới lực quán tính và građien áp suất ngang, thì các kết quả nhận được chỉ mô tả các sóng phẳng dưới dạng sóng tiến hoặc sóng đứng.

Lực Coriolis tác động vuông góc với hướng chuyển động sẽ tạo nên sự quay phải (ở bắc bán cầu) hoặc quay trái (ở nam bán cầu) của dòng chảy triều.

Chúng ta sẽ xét ảnh hưởng của lực này trước hết trong trường hợp đơn giản: sự truyền sóng triều trong kênh hẹp, không có chuyển động ngang kênh, tức là nếu trục x size 12{x} {} hướng dọc theo trục kênh theo hướng truyền sóng, trục y size 12{y} {} hướng sang bên trái, thì các phương trình chuyển động sẽ là:

ut=gξx,fu=gξy.} size 12{alignl { stack { left none { { partial u} over { partial t} } = - g { { partial ξ} over { partial x} } , {} # right rbrace left none ital "fu"= - g { { partial ξ} over { partial y} } "." ``` {} # right rbra } } rbrace } {} (79)

Phương trình thứ nhất (79) cho thấy tính chất của chuyển động dọc kênh vẫn giống như trong trường hợp không có lực Coriolis, tức tương quan giữa dòng chảy dọc kênh và độ nghiêng mực dọc kênh vẫn như trong trường hợp sóng phẳng. Phương trình thứ hai (79) biểu thị sự cân bằng tĩnh giữa lực Coriolis và građien áp suất do độ nghiêng ngang của mực. Từ phương trình này có hệ thức địa chuyển:

ξy=sinϕug size 12{ { { partial ξ} over { partial y} } = - `` { {2ω"sin"ϕ cdot u} over {g} } } {}. (89)

Như vậy sóng tiến trong kênh hẹp bây giờ không thể giữ nguyên là sóng phẳng, nó phải có độ chênh ngang để cân bằng lực Coriolis và độ chênh ngang này tỷ lệ thuận với vận tốc dòng chảy dọc. Nếu nhìn theo hướng truyền sóng tiến, thì ở bắc bán cầu mực nước ở đỉnh sóng phải nâng, còn ở đáy sóng – phải hạ thấp dần từ trái sang phải (quy tắc địa chuyển), làm tăng biên độ triều ở bờ phải và giảm biên độ triều ở bờ trái, mặc dù trên hướng trục x size 12{x} {} sóng vẫn là hình sin. Nhưng sự tỷ lệ giữa mực ξ size 12{ξ} {} và dòng u size 12{u} {} trong sóng tiến có nghĩa là dòng chảy dọc ở bờ phải cũng lớn hơn ở bờ trái, do đó độ dốc của chênh ngang ξ/y size 12{ partial ξ/ partial y} {} cũng tăng từ bờ trái sang bờ phải.

Tất cả những lập luận trên cũng thể hiện ở nghiệm giải tích của hẹ được gọi là sóng Kelvin:

ξ=Hemycos(σtkx) size 12{ξ= ital "He" rSup { size 8{ - ital "my"} } "cos" \( σt - ital "kx" \) } {},

u=ghHemycos(σtkx) size 12{u= sqrt { { {g} over {h} } } ital "He" - ital "my""cos" \( σt - ital "kx" \) } {}, (81)

trong đó m=f/C,C=gh size 12{m=f/C,``C= sqrt { ital "gh"} - {}} {} vận tốc truyền sóng giống như trường hợp không có lực Coriolis; H size 12{H - {}} {} biên độ mực nước; σ size 12{σ - {}} {} vận tốc góc của sóng; k size 12{k - {}} {} số sóng. Hình 27 minh họa những đặc điểm của sóng Kelvin: a) địa hình mặt kênh được thể hiện bằng những đường đẳng độ cao (đường nét liền – cao hơn mực trung bình, đường nét đứt – thấp hơn mực trung bình); những mũi tên chỉ dòng chảy; b) các thiết diện mặt nước dọc các bờ trái và phải; c) các thiết diện mặt nước ngang kênh; các mũi tên đậm chỉ hướng truyền sóng, dấu size 12{⊕} {} chỉ sóng hướng vào phía trong mặt giấy.

Đặc điểm chuyển động trong sóng Kelvin

Sự giao thoa của hai sóng Kelvin truyền ngược chiều nhau trong kênh sẽ tạo thành các điểm vô triều Taylor.

Nếu gốc tọa độ đặt tại một điểm trên trục kênh nơi hai sóng ngược pha nhau, thì mỗi sóng được viết dưới dạng:

ξ+=Hemycos(σtkx) size 12{ξ rSup { size 8{+{}} } = ital "He" rSup { size 8{ - ital "my"} } "cos" \( σt - ital "kx" \) } {},

ξ=nHemycos(σt+kx) size 12{ξ rSup { size 8{ - {}} } = - ital "nHe" rSup { size 8{ - ital "my"} } "cos" \( σt+ ital "kx" \) } {},

trong đó n size 12{n - {}} {} tỷ số biên độ của hai sóng ngược chiều nhau. Các biểu thức tương tự cũng có thể viết cho dòng chảy u+ size 12{u rSup { size 8{+{}} } } {}u size 12{u rSup { size 8{ - {}} } } {}. Chuyển động tổng cộng sẽ là ξ++ξ size 12{ξ rSup { size 8{+{}} } +ξ rSup { size 8{ - {}} } } {}, u++u size 12{u rSup { size 8{+{}} } +u rSup { size 8{ - {}} } } {}.

Dòng chảy vẫn là thuận nghịch, hướng dọc theo x size 12{x} {}. Trên kênh xuất hiện một loạt các điểm vô triều, các đường đồng triều mực nước và dòng chảy có phương trình là:

tgσtNL=emy+nemyemynemytgkx,tgσtDmax=emynemyemy+nemytgkx,} size 12{alignl { stack { left none "tg"σt rSub { size 8{"NL"} } = { {e rSup { size 8{ - ital "my"} } + ital "ne" rSup { size 8{ ital "my"} } } over {e rSup { size 8{ - ital "my"} } - ital "ne" rSup { size 8{ ital "my"} } } } "tg" ital "kx", {} # right rbrace left none "tg"σt rSub { size 8{D"max"} } = { {e rSup { size 8{ - ital "my"} } - ital "ne" rSup { size 8{ ital "my"} } } over {e rSup { size 8{ - ital "my"} } + ital "ne" rSup { size 8{ ital "my"} } } } "tg" ital "kx",``` {} # right rbra } } rbrace } {} (82)

trong đó tNL size 12{t rSub { size 8{"NL"} } - {}} {} thời gian nước lớn; tDmax size 12{t rSub { size 8{D"max"} } - {}} {} thời gian dòng chảy đạt cực đại.

Hoành độ của các điểm vô triều xa size 12{x rSub { size 8{a} } } {} xác định từ điều kiện ngược pha của các sóng ngược nhau:

xa=0 size 12{x rSub { size 8{a} } =0} {}, ±λ/2 size 12{ +- λ/2} {}, ±λ size 12{ +- λ} {}... (83)

với λ size 12{λ - {}} {} bước sóng.

Tung độ ya size 12{y rSub { size 8{a} } } {} xác định từ điều kiện bằng nhau của các biên độ của các sóng ngược nhau gặp nhau ngược pha:

ya=lnn2m=ghlnnsinϕ size 12{y rSub { size 8{a} } = - ` { {"ln"n} over {2m} } = { { sqrt { ital "gh"} "ln"n} over {4ω"sin"ϕ} } } {}. (84)

Trên hình 28 minh họa sự xuất hiện của loạt điểm vô triều với hệ thống đường đông triều cùng quay ngược chiều kim đồng hồ. Biên độ dao động mực nước tăng dần từ điểm vô triều tới các cạnh kênh, đạt giá trị lớn nhất ở các góc kênh. Nếu nhìn theo hướng truyền sóng lớn hơn trong hai sóng, thì các điểm vô triều dịch khỏi trục kênh về bên trái. Nếu hai sóng bằng nhau, tức n=1 size 12{n=1} {}, các điểm vô triều sẽ nằm ở trục giữa kênh (trường hợp Taylor tính cho Bắc Hải). Khi một sóng rất nhỏ, tức n<<1 size 12{n"<<"1} {}, các đường đồng triều tỏa tia quạt từ phía bờ trái báo hiệu sự tồn tại điểm vô triều tưởng tượng ở trên lục địa bờ trái.

Sự hình thành hệ thống vô triều khi hai sóng Kelvin truyền ngược nhau trong kênh

Sverdrup khảo sát trường hợp sóng tiến truyền vào thủy vực phẳng rộng vô tận:

utfv=gξx,vt+fu=0.} size 12{alignl { stack { left none { { partial u} over { partial t} } - ital "fv"= - g { { partial ξ} over { partial x} } ,``` {} # right rbrace left none { { partial v} over { partial t} } + ital "fu"=0 "." {} # right rbra } } rbrace } {} (85)

Trong trường hợp này, lực Coriolis tác động lên sóng tiến truyền dọc trục x size 12{x} {} sẽ gây nên dòng chảy ngang không gặp bờ cản trở nên không tạo độ chênh mực ngang, các đỉnh sóng triều vẫn nằm ngang dọc trục y size 12{y} {}. Nghiệm nhận được, gọi là sóng Sverdrup, cho thấy u size 12{u} {}v size 12{v} {} lệch pha 1/4 size 12{1/4} {} chu kỳ, tỷ số biên độ của chúng V/U=f/σ size 12{V/U=f/σ} {}. Dòng chảy quay theo chiều kim đồng hồ (ở bắc bán cầu), hodograph có dạng ellip định hướng theo hướng chuyển động sóng.

Như vậy là, do ảnh hưởng của lực quay của Trái Đất, tùy thuộc vào điều kiện truyền sóng trong thủy vực, mà có thể hình thành chế độ chuyển động sóng phẳng hay hình thành những hệ thống vô triều, chế độ dòng chảy thuận nghịch hay dòng triều xoay mà người ta quan trắc thấy trong tự nhiên.

Ảnh hưởng của lực ma sát tới truyền sóng triều được khảo sát bằng cách nghiên cứu hệ phương trình chuyển động dạng:

ut=gξxru,vt=gξyrv,} size 12{alignl { stack { left none { { partial u} over { partial t} } = - g { { partial ξ} over { partial x} } - r rSup { size 8{ * } } u,``` {} # right rbrace left none { { partial v} over { partial t} } = - g { { partial ξ} over { partial y} } - r rSup { size 8{ * } } v,``` {} # right rbra } } rbrace } {} (86)

trong đó lực ma sát được cho dưới dạng các số hạng tuyến tính, hệ số ma sát có thể xem như cho trước tỷ lệ thuận với vận tốc cực đại và tỷ lệ nghịch với độ sâu thủy vực.

Trong trường hợp truyền sóng phẳng vào thủy vực chỉ dọc theo hướng x size 12{x} {}r=const size 12{r rSup { size 8{ * } } ="const"} {}, thì nghiệm của hệ phương trình trên:

ξ=Aeμxcos(σtkx)+Beμxcos(σt+kx) size 12{ξ= ital "Ae" rSup { size 8{ - μ`x} } "cos" \( σt - k rSub { size 8{ * } } x \) + ital "Be" rSup { size 8{μ`x} } "cos" \( σt+k rSub { size 8{ * } } x \) } {}, (87)

trong đó

k=k2+μ2 size 12{k rSub { size 8{ * } } = sqrt {k rSup { size 8{2} } +μ rSup { size 8{2} } } } {}; μ=σghσ2+rσ size 12{μ= { {σ} over { sqrt { ital "gh"} } } `` sqrt {` { { sqrt {σ rSup { size 8{2} } +r rSup { size 8{ * } } } - σ} over {2σ} } } } {}

sẽ mô tả hai sóng chạy ngược nhau với tốc độ pha:

C=σk=ghσ2+r2+σ size 12{C rSup { size 8{ * } } = { {σ} over {k} } = sqrt { ital "gh"} `` sqrt {` { {2σ} over { sqrt {σ rSup { size 8{2} } +r rSup { size 8{ * } rSup { size 8{2} } } } +σ} } } } {} (88)

phụ thuộc vào vận tốc góc của sóng và hệ số ma sát. Biên độ sóng giảm theo hàm mũ với vận tốc giảm đặc trưng bởi hệ số μ size 12{μ} {}.

Biểu thức cho vận tốc dọc hướng truyền sóng:

u=Agheμxkμ2+k2cos(σtkx+α) size 12{u=A` sqrt { { {g} over {h} } } `e rSup { size 8{ - μ`x} } { {k} over { sqrt {μ rSup { size 8{2} } +k rSub { size 8{ * } } rSup { size 8{2} } } } } "cos" \( σt - k rSub { size 8{ * } } x+α \) } {}, (89)

với α=arctg(μ/k) size 12{α="arctg" \( μ/k rSub { size 8{ * } } \) } {}.

Độ lệch pha giữa mực nước và dòng chảy tỷ lệ với cường độ tắt dần của sóng, cực đại dòng xảy ra sớm hơn cực đại của mực nước.

Các ellip dòng triều và biến đổi tốc độ dòng triều theo độ sâu khi có ma sát

Hình 29. Các ellip dòng triều và biến đổi tốc độ dòng triều theo độ sâu khi có ma sát

Những quan trắc thực tế cho thấy rằng ảnh hưởng của ma sát thể hiện chủ yếu ở các lớp sát đáy (lớp ma sát), bề dày của lớp ấy phụ thuộc vào chu kỳ triều và hệ số ma sát rối. Ở trên cao hơn lớp ma sát, triều lưu có đặc điểm giống như trong trường hợp không có ma sát, hodograph triều lưu hướng trục lớn theo hướng truyền sóng và tốc độ cực đại đạt vào lúc nước lớn và nước ròng (hình 29a). Ở lớp ma sát ellip triều hẹp hơn, trục lớn quay về phía bên phải (bắc bán cầu) so với hướng truyền sóng và tốc độ cực đại đạt sớm hơn lúc nước lớn và nước ròng (hình 29b). Đường cong biến đổi tốc độ dòng triều theo độ sâu có dạng như trên hình 29c, ở đây số 0 ứng với thời điểm nước lớn, số 1 ứng với 1 h sau nước lớn v.v... Rõ ràng, ở những lớp trên, dòng ít biến đổi với độ sâu, khi gần đến đáy thì giảm đột ngột.

6.4. Khái niệm về các phương pháp phân tích điều hòa và dự tính thủy triều

Như đã nhận xét, dao động mực nước triều trong biển là một quá trình phức tạp. Những lý thuyết thủy triều đã xét không cho phép áp dụng thực tế để tính toán thủy triều tại những địa điểm cụ thể của biển. Trong khi đó thực tiễn hàng hải và những hoạt động khác đòi hỏi con người phải biết được dao động mực nước ở những cảng, những vùng cụ thể với độ chính xác cần thiết và nhất là phải dự báo được mực nước triều cho tương lai. Những phương pháp thực nghiệm, trong đó phương pháp phân tích điều hòa và dự tính thủy triều là quan trọng nhất, cho phép giải quyết vấn đề này.

Tư tưởng xuất phát của các phương pháp phân tích điều hòa và tính trước thủy triều thuộc về Laplace. Khi nghiên cứu cách dự báo mực nước ở cảng Brest, laplace thấy rằng công thức độ cao thủy triều tĩnh của Newton không cho kết quả phù hợp. Do ảnh hưởng của điều kiện địa lý của cảng, biên độ dao động của mực nước khác với biên độ của triều tĩnh và thời gian cực đại mực nước, tức thời gian nước lớn không xỷa ra vào lúc Mặt Trăng thượng đỉnh trên kinh tuyến cảng. Từ đó, ông đưa vào công thức tính độ cao mực nước triều tĩnh học những hiệu đính cho biên độ và pha của các thành phần dao động chu kỳ ngày và nửa ngày mà ông cho rằng chịu ảnh hưởng của vị trí địa lý cảng nhiều nhất.

Như vậy công thức độ cao triều sẽ có dạng:

ξ ˉ = 3 2 4 Er 3 [ ( 1 3 sin 2 δ ) ( 1 3 sin 2 ϕ ) 6 + P 1 sin sin cos ( t ζ 1 ) + P 2 cos 2 ϕ cos 2 δ cos ( 2t ζ 2 ) ] . alignl { stack { size 12{ { bar {ξ}}= { {3} over {2} } ` { {Mρ rSup { size 8{4} } } over { ital "Er" rSup { size 8{3} } } } \[ { { \( 1 - 3"sin" rSup { size 8{2} } δ \) \( 1 - 3"sin" rSup { size 8{2} } ϕ \) } over {6} } +{}} {} # { {} over {} } P rSub { size 8{1} } "sin"2ϕ"sin"2δ"cos" \( t - ζ rSub { size 8{1} } \) +P rSub { size 8{2} } "cos" rSup { size 8{2} } ϕ"cos" rSup { size 8{2} } δ"cos" \( 2t - ζ rSub { size 8{2} } \) \] "." {} } } {}

Những hiệu đính biên độ và pha P1,P2,ζ1,ζ2 size 12{P rSub { size 8{1} } ,``P rSub { size 8{2} } ,``ζ rSub { size 8{1} } ,``ζ rSub { size 8{2} } } {} được xác định trước từ chuỗi quan trắc mực nước thực tế.

Lý thuyết tổng quát về phân tích điều hòa được Doodson xây dựng, ông đã khai triển biểu thức thế vị của lực tạo triều của Newton (hay độ cao triều tĩnh học) thành chuỗi gồm 386 số hạng, trong đó 99 số hạng chu kỳ dài, 158 số hạng chu kỳ ngày và 115 số hạng chu kỳ nửa ngày. Mỗi số hạng trong biểu thức khai triển là một dao động điều hòa đơn giản, gọi là một sóng thủy triều, được đặc trưng bằng biên độ không đổi trong ngày và một đối số gồm hai phần: một phần không đổi trong ngày gọi là đối số thiên văn ban đầu và một phần biến đổi đều đặn trong ngày, tỷ lệ với thời gian Mặt Trời trung bình. Mỗi sóng điều hòa đơn giản như vậy được ký hiệu bằng một chữ cái kèm theo tên gọi và các đặc trưng không đổi của nó được tính trước theo giá trị của các thông số thiên văn có mặt trong đó và lập thành bảng. Bảng 9 dưới đây thể hiện một số đặc trưng của những sóng thủy triều cơ bản có đóng góp nhiều nhất vào dao động triều của mực biển. Cột biên độ trung bình nói nên phần đóng góp của mỗi sóng vào tổng biên độ chung của dao động của độ cao triều tĩnh học.

Bảng 9. Những sóng thủy triều cơ bản

Ký hiệu Tên sóng Biên độ trung bình Vận tốc góc, độ/giờ Chu kỳ, giờ
Những sóng bán nhật
M 2 size 12{ size 10{M rSub { size 8{2} } }} {} Mặt Trăng chính 0,454 28,984 12,420
S 2 size 12{S rSub { size 8{2} } } {} Mặt Trời chính 0,212 30,000 12,000
N 2 size 12{N rSub { size 8{2} } } {} Ellip Mặt Trăng lớn 0,088 28,440 12,658
K 2 size 12{K rSub { size 8{2} } } {} Lệch góc Mặt Trăng – Mặt Trời 0,058 30,082 11,967
Những sóng toàn nhật
O 1 size 12{O rSub { size 8{1} } } {} Mặt Trăng chính 0,189 13,943 25,819
P 1 size 12{P rSub { size 8{1} } } {} Mặt Trời chính 0,088 14,959 24,066
Q 1 size 12{Q rSub { size 8{1} } } {} Ellip Mặt Trăng lớn 0,036 13,399 26,868
K 1 size 12{K rSub { size 8{1} } } {} Lệch góc Mặt Trăng – Mặt Trời 0,266 15,041 23,934
Những sóng nước nông
M 4 size 12{M rSub { size 8{4} } } {} Mặt Trăng phần tư ngày
M 6 size 12{M rSub { size 8{6} } } {} Mặt Trăng phần sáu ngày
MS 4 size 12{ ital "MS" rSub { size 8{4} } } {} Mặt Trăng – Mặt Trời phân tư ngày
Phụ thuộc mạnh vào điều kiện địa phương
57,968 6,210
86,952 4,140
59,016 6,100

Ảnh hưởng của điều kiện địa lý điểm nghiên cứu được đưa vào bằng các hiệu đính cho biên độ và pha của mỗi sóng. Như vậy, biểu thức của độ cao mực nước thực đo sẽ có dạng tổng của những sóng điều hòa đơn giản dạng:

fHcos[qt+(V0+u)g] size 12{ ital "fH""cos" \[ ital "qt"+ \( V rSub { size 8{0} } +u \) - g \] } {},

trong đó fH size 12{ ital "fH"} {} gồm hai phần: H size 12{H - {}} {} biên độ trung bình chịu ảnh hưởng của điều kiện địa lý và không thay đổi đối với một địa điểm cụ thể; f size 12{f - {}} {} hệ số suy giảm, phản ánh sự biến đổi của biên độ sóng theo thời gian phụ thuộc vào các điều kiện thiên văn được tính trước cho từng ngày của năm, phần đối số của sóng nằm trong hàm cosin gồm hai phần: phần biến đổi đều đặn theo thời gian qt size 12{ ital "qt"} {} và phần pha ban đầu, trong đó (V0+u) size 12{ \( V rSub { size 8{0} } +u \) } {} không đổi đối với một ngày nhất định và được tính trước cho từng ngày của năm theo các thông số thiên văn của mỗi ngày; còn g size 12{g - {}} {} phần chậm pha do ảnh hưởng của vị trí địa lý, đối với một điểm cụ thể thì không đổi.

Những đại lượng H size 12{H} {}g size 12{g} {} của mỗi sóng được gọi là những hằng số điều hòa thủy triều tại những địa điểm nhất định.

Bản chất của các phương pháp phân tích điều hòa thủy triều là sử dụng các chuỗi quan trắc mực nước ở một trạm nào đó để tính được các hằng số điều hòa của một số sóng cơ bản góp phần quan trọng tạo nên dao động mực nước tại trạm đó. Tùy thuộc vào độ dài của chuỗi mực nước thực đo mà người ta tính được các hằng số điều hòa của càng nhiều sóng thành phần. Chẳng hạn, phương pháp phân tích điều hòa của Darwin đã dùng chuỗi quan trắc từng giờ của mực nước dài 15 hoặc 30 ngày để xác định được 8 hoặc 11 sóng cơ bản trong bảng 9 hiện nay được coi là phương pháp chính để phân tích quan trắc mực nước.

Trên cơ sở những hằng số điều hòa đã tính được cho mỗi cảng biển, người ta dự tính mực nước triều cho những cảng đó trong tương lai. Những số liệu dự tính mực nước được công bố hàng năm dưới dạng các bảng thủy triều, trong đó ghi các độ cao mực từng giờ và thời gian cùng độ cao của nước lớn, nước ròng của mỗi ngày trong năm dự tính thủy triều.

6.5. Khái niệm về các phương pháp tính phân bố thủy triều trong không gian

Những phương pháp phân tích điều hòa và dự tính thủy triều chỉ cung cấp những đặc trưng thủy triều cho từng điểm cụ thể có chuỗi quan trắc mực nước dài ngày. Để có được khái niệm về sự phân bố độ lớn và pha dao động của mực nước của toàn vùng biển hoặc đại dương, người ta phải giải các phương trình chuyển động của thủy triều như đã nêu ở mục 6.3. Hiện nay thịnh hành các phương pháp số trị để giải các phương trình đó trên máy tính điện tử. Đặc điểm của các phương pháp số trị, khác với những khảo sát lý thuyết đã dẫn ở trên, là chúng cho phép giải các bài toán chuyển động triều trong những thủy vực thực bằng cách tính đến những ảnh hưởng của biển thực dưới dạng những lực ma sát, độ sâu thủy vực và điều kiện biên nhờ những quan trắc dòng triều hoặc mực triều tại đó. Kết quả giải các phương trình chuyển động triều sẽ cho thấy phân bố biên độ và biến đổi pha dao động từ điểm này đến điểm khác trên biển, tức lập được các bản đồ thủy triều có giá trị lớn trong việc phân tích quá trình truyền triều ở vùng nghiên cứu và rất cần cho công tác tính toán thiết kế công trình trên biển. Trong số các phương pháp số trị tính thủy triều, thì gần đây phương pháp Hansen được sử dụng rộng rãi, bằng phương pháp này người ta đã lập các bản đồ triều cho hầu hết các đại dương và biển trên thế giới.

Các câu hỏi để tự kiểm tra

1) Những nguyên nhân nào làm mực nước biển biến đổi?

2) Hãy mô tả hiện tượng thủy triều trong biển.

3) Lực tạo triều hình thành như thế nào?

4) Viết biểu thức thế vị của lực tạo triều.

5) Thực chất của các thuyết tĩnh học và động học thủy triều.

6) Lực quay Trái Đất gây nên những đặc điểm gì trong sự truyền sóng triều?

7) Các hằng số điều hòa của thủy triều là gì?