TÀI LIỆU

Tiểu luận cuối khoá - Tiếng Việt ngành kinh tế

Social Sciences

Tiểu luận cuối khoá

Danh sách các chủ đề để làm tiểu luận cuối khóa học:

  1. Ảnh hưởng của Olympic Bắc Kinh 2008 tới sự phát triển của kinh tế Trung Quốc
  2. Giới thiệu một mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất của Trung Quốc
  3. Giới thiệu một thương hiệu nổi tiếng của thế giới theo các tiêu chí đánh giá giá trị thương hiệu.
  4. 10 sự kiện kinh tế của nước anh/chị trong năm vừa qua (hoặc một trong các năm trước đây)
  5. Suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế của nước anh/chị.