Tài liệu

Tin tức xã hội học_số 4_2005

Social Sciences

Tóm tắt

Tin tức xã hội học

Nội dung

  1. Hội thảo lần thứ I: Giao lưu kinh tế, văn hóa - qua sông Hồng trong lịch sử - hiện tại và tương lai
  2. Lớp tập huấn về "Phương pháp nghiên cứu hành động"
  3. Seminar nghiên cứu xã hội học thực phẩm Cơ sở đào tạo Sau đại học -
  4. Viện Xã hội học tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
  5. Triển khai Dự án “Sự biến đổi gia đình nông thôn Việt Nam” năm thứ hai
  6. Chúc mừng Tạp chí Khoa học về Phụ nữ 15 năm xuất bản

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự