Tài liệu

Tổng quan về giáo dục STEM

Science and Technology

Người trình bày: TS. Đặng Văn Sơn
Đơn vị: Học viện Sáng tạo S3
Trong khuôn khổ chương trình tập huấn: XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC STEM CHO CÁC TRƯỜNG THCS & THPT TẠI TỈNH LÀO CAI

Tóm tắt nội dung trình bày

Giáo dục STEM thực sự phải giúp học sinh tăng khả năng hiểu biết về cơ chế hoạt động của thiết bị và nâng cao khả năng ứng dụng Khoa học, Công nghệ vào cuộc sống. (Rodger Bybee – Science 2010) US

STEM: Hướng học sinh giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống thông qua việc ứng dụng các kiến thức, hiểu biết, kĩ năng học được từ một trong các môn học STEM. (Báo cáo toàn cảnh giáo dục STEM tại VN do Alan West UK thực hiện) UK

“Giáo dục STEM là một cách tiếp cận liên môn trong học tập, ở đó những khái niệm học thuật chính xác được kết hợp với bài học thực tiễn khi học sinh vận dụng khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học trong một bối cảnh cụ thể, tạo nên sự kết nối giữa nhà trường, cộng đồng, việc làm và hoạt động kinh doanh toàn cầu cho phép sự phát triển những hiểu biết tối thiểu về STEM và cùng với nó là khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế mới”

Tsupros, N., R. Kohler, & Hallinen, J. (2009). STEM education

Hiệp hội giáo dục khoa học Mỹ sử dụng

STEAM: A = Art: Nghệ thuật, xã hội, nhân văn

STEME:

STEAME:

-E = Entrepreneurship: Tinh thần khởi nghiệp
-E = English: Tiếng Anh

STREAM:

- R = Reading: Đọc viết

Dạy học  STEM theo quy trình thiết kế kĩ thuật

-Nhân lực STEM:
-Ngành nghề STEM:
-Chính sách STEM:
-Giáo dục STEM: 
 

Thực trạng dạy và học các môn STEM ở Việt Nam:

 Chương trình và kiểm tra đánh giá
-Lý thuyết hàn lâm, thiết thực hành, không coi trọng công nghệ và kĩ thuật
-Coi thi cử là mục tiêu quan trọng của giáo duc
-Cần đánh giá đúng năng lực giáo viên hiện tại

Năng lực STEM của học sinh Việt Nam hiện tại ở đâu?

Cấp độ 1: Nhận biết các vấn đề STEM (Các đặc trưng của khoa học, công nghệ, kĩ thuật, toán)

Cấp độ 2: Giải thích được cơ chế, nguyên lý hoạt động của thiết bị dựa vào các kiến thức của các môn STEM đã học

Cấp độ 3: Sử dụng các kiến thức, kĩ năng để tạo ra những giá trị mới thông qua các sản phẩm STEM phù hợp với độ tuổi.

Kiến nghị cho các hoạt động STEM cho nhà trường

-Xây dựng chương trình khung cho các cấp học của các môn: Toán, khoa học, công nghệ theo định hướng STEM
 • Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện có
 • Đầu tư cơ sở vật chất một cách hợp lý
 • Xây dựng phương pháp kiểm tra đánh giá hiện đại, theo PISA là một ví dụ
STEM Bắt Đầu Từ Đâu?

Chương trình giáo dục phổ thông mới

 •  Hoạt động trải nghiệm nhà trường
 •  Hoạt động trải nghiệm theo môn học

Câu Lạc Bộ STEM

 • Sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp
 • Sự nhiệt tình và tâm huyết của giáo viên
 • Học sinh hạt nhân

Kiến nghị cho các hoạt động STEM cho nhà trường

 • Thành lập các CLB STEM trong trường học, sinh hoạt ngoài giờ
 • Mở rộng CLB STEM tới nhiều đối tượng khác nhau.

Ví dụ về chọn các chủ đề STEM trong khối THCS và Tiểu học

 • Trồng cây thủy cảnh
 • Hệ thống tự động cơ học
 • Công nghệ đúc và in 3D
 • Chiết suất phẩm mầu hữu cơ
 • Nước và đời sống

Hệ sinh thái STEM

 • Trường Đại học: tham quan PTN, tập huấn giáo viên, sử dụng cơ sở vật chất…
 • Hội nghề nghiệp: cung cấp bài giảng, thí nghiệm liên quan, tập huấn giáo viên, tài trợ….
 • Công ty: Tài trợ, cung cấp bài học, nguyên vật liệu…
 • Công ty giáo dục: Cung cấp chương trình, tập huấn giáo viên, nguyên vật liệu, phòng/xưởng STEM, kết nối CLB…
 • Mô hình đại sứ STEM: Cập nhật kiến thức STEM cho giáo viên và học sinh, dạy các bài đại chúng…

Video toàn văn bài thuyết trình

Xem chi tiết bài trình bày tại đây: Tải về bài trình bày
Đánh giá:
5.0 dựa trên 1 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự