Tài liệu

TRÁCH NHIỆM MUA HÀNG

Business

TRÁCH NHIỆM MUA HÀNG

Bộ phận chức năng thay mặt tổ chức thực hiện nhiệm vụ nào đó. Chúng tôi gọi đây là trách nhiệm của bộ phận chức năng hoặc phạm vi kiểm soát. Mua hàng phải có quyền hợp pháp để đưa ra quyết định nằm trong phạm vi mà họ kiểm soát. Phạm vi kiểm soát được thiết lập thông qua các chính sách và hỗ trợ của các nhà quản lý cấp cao. Mặc dù các khách hàng nội bộ ảnh hưởng đến nhiều quyết định quan trọng, quyền hạn cuối cùng cho vấn đề nhất định cuối cùng phải được giao cho bộ phận thu mua. Phần này chi tiết về những phạm vị quyết định đúng chức năng của phòng mua hàng trong hầu hết các tổ chức.

Đánh giá và chọn nhà cung cấp

Có lẽ nhiệm vụ quan trọng nhất của mua hàng là quyền đánh giá và lựa chọn các nhà cung cấp- điều này là điều mà các nhân viên mua hàng được đào tạo để thực hiện. Điều quan trọng là việc duy trì quyền này để tránh mua Maverick và bán-một tình huống xảy ra khi người bán hàng liên hệ và nỗ lực để bán trực tiếp cho người dùng cuối cùng (khách hàng nội bộ của mua hàng). Tất nhiên, quyền này không có nghĩa là người mua không cần yêu cầu trợ giúp khi xác định hoặc đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng. Kỹ thuật, ví dụ, có thể hỗ trợ lựa chọn nhà cung cấp bằng cách đánh giá sản phẩm nhà cung cấp và khả năng thực hiện. Quyền đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp cũng không có nghĩa là đại diện bán hàng không được phép nói chuyện với nhân viên mà không phải mua hàng. Tuy vậy, nhân viên không mua hàng không thể đưa ra cam kết cho người bán hoặc nhập vào thỏa thuận hợp đồng mà không có sự tham gia của nhân viên mua hàng. Một xu hướng đang ảnh hưởng đến quyền mua hàng khi chọn nhà cung cấp là các nhóm mua hàng và nhóm không mua hàng. Quyết định lựa chọn đội tìm nguồn cung ứng đòi hỏi các thành viên đạt được một sự đồng thuận trong việc lựa chọn nhà cung cấp.

(còn tiếp)

Dịch: Ms. Đoàn Thị Thùy Dung

Quản lý rủi ro Phòng R&D

CÂU LẠC BỘ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VICC

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự