Tài liệu

vd

Từ khóa :

hư hỏng

máy phát điện

mfđ

bình thường

tình trạng

Tóm tắt :

Các dạng hư hỏng và tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ

Nội dung :

CÁC DẠNG HƯ HỎNG VÀ TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC KHÔNG BÌNH THƯỜNG CỦA MFĐ

Các dạng hư hỏng:

  • Ngắn mạch nhiều pha trong cuộn stator. (1)
  • Chạm chập giữa các vòng dây trong cùng 1 pha (đối với các MFĐ có cuộn dây kép). (2)
  • Chạm đất 1 pha trong cuộn dây stator. (3)
  • Chạm đất một điểm hoặc hai điểm mạch kích từ. (4)

Các tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ:

  • Dòng điện tăng cao do ngắn mạch ngoài hoặc quá tải. (5)
  • Điện áp đầu cực máy phát tăng cao do mất tải đột ngột hoặc khi cắït ngắn mạch ngoài. (6)

Ngoài ra còn có các tình trạng làm việc không bình thường khác như: Tải không đối xứng, mất kích từ, mất đồng bộ, tần số thấp, máy phát làm việc ở chế độ động cơ, ...

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự