Tài liệu

Xuất trang Layout

Science and Technology

Bạn có thể xuất đồ thị hay cả trang layout bằng cách sao chép và dán hoặc có thể sử dụng bất kì định dạng ảnh vecto hay raster nào được hỗ trợ trên Origin.

Trước khi xuất trang ảnh layout nên biết một số thiết lập để điều khiển kích thước ảnh.

+ Với Clipboard (sao chép) và kiểu tập tin vector, kích thước ảnh được điều khiển bởi thứ nhất là kích thước trang (mặc định là kích thước trang in) và thứ 2 là thiết lập trong nhóm Copy/Export Page Settings trên tab Page của hộp thoại Options (Tools:Options)

Chú ý: kiểu tập tin vector nói chung là EPS, PDF, WMF, EMF, AI, CGM, và DXF. Tập tin dạng vector thường được ưa thích hơn khi in bởi chúng có thể thay đổi kích thước mà không ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh. Những định dạng chung này tạo những kích thước tập tin vừa phải.

+ Đối với kiểu tập tin raster, kích thước ảnh là một chức năng của kích thước trang và độ phân giải tập tin xuất (thường thường khoảng từ 72 đến 600 dpi). Trên thực tế, tập tin raster có kích thước nhỏ hơn bởi vì khi có nhiều cỡ trang đo bằng dpi, chỉ có các điểm; các kích thước bị hủy. Vì vậy các kích thước của tập tin raster được điều khiển bởi độ phân giải của thiết bị hiển thị, nó là 96 dpi đối với hiển thị video hoặc 1200 dpi đối với máy in.

Chú ý: định dạng raster nói chung là BMP, TIF, JPG, GIF, PNG và TGA. Định dạng này tốt cho những đồ thị sao lại với độ chi tiết đáng kể và màu sắc biến thiên. Chúng không có khả năng thay đổi cao, sự thay đổi tỷ lệ thường làm mất đi độ chi tiết và màu sắc. Những định dạng này có thể đưa ra một tập tin với kích thước lớn khi độ phân giải cao và đủ màu sắc cần thiết.

Để xuất tập tin định dạng vector một cách nhanh nhất hãy mở hộp thoại Options và chọn tab Page để thiết lập:

Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần quan tâm đến các thiết lập Ratio, Margin ControlClip Border Width.

+ Hộp Ratio chỉ định kích thước cho ảnh được xuất ra theo tỉ lệ phần trăm của kích thước trang đồ thị. Bạn có thể chọn một số từ list trải xuống kết hợp hoặc có thể đánh trực tiếp trên hộp text box. Hộp này đánh số 100 thì khi xuất ra ảnh sẽ có kích thước đúng như là kích thước của trang đồ thị; tương tự nếu đánh số 50 thì ảnh in ra sẽ có kích thước bằng một nửa kích thước thật của trang.

+ Danh sách Margin Control cho biết khoảng lề cách ra so với đồ thị hoặc so với trang ảnh. Có 3 lựa chọn là Border, Tight Page. Với lựa chọn Border, Origin sẽ dùng Clip Border Width để quyết định độ rộng của lề. Nếu chọn Tight, Origin sẽ vẽ hình chữ nhật nhỏ nhất có thể bao quanh tất cả các đối tượng trong đồ thị hoặc trong trang layout và xuất ra chỉ những cái gì bên trong hình chữ nhật ấy. Điều này làm tối thiểu hóa khoảng trắng. Nếu chọn Page, Origin sẽ xuất trang mở rộng- là bất cứ cái gì nằm trong vùng nền trắng của trang hoặc của cửa sổ layout. Điều này sẽ làm tối đa hóa khoảng trắng.

+ Hộp combo box Clip Border Width, phối hợp với Margin Control = Border chỉ ra khoảng lề so với đồ thị hoặc các đối tượng trang layout, như là tỉ lệ phần trăm với kích thước trang.

Chú ý đến Ratio và thiết lập độ rộng Margin Control/Border sẽ đủ cho hầu hết các trường hợp. Bạn có thể được khuyên là bỏ check nút AdvancedSet Resolution tại điểm 300 (hoặc có thể 600).

Để xuất trang layout như một tập tin Encapsulated PostScript

+ Hãy chắc rằng trang layout đang kích hoạt. Chọn Tập tin:Export Page. Hộp thoai Save As mở, đặt tên và chọn kiểu xuất ra như hình dưới:

Mỗi kiểu tập tin xuất ra đều đã được thiết lập các thông số trong Export Options (gắn liền với độ phân giải, mật độ màu sắc,...). Nếu muốn hiển thị hoặc sửa đổi các thông số này phải vào hộp thoại Show Export Options ở phía dưới của hộp thoại Save As.

+ Chọn ô check box Show Export Options.

+ Chỉ định thư mục ghi lại và chọn Save.

Nó sẽ mở ra một thông báo nhắc nhở rằng trang thiết lập Copy/Export được sử dụng để quyết định kích thước và lề của ảnh EPS. Chọn OK để đóng thông báo đó vào. Hộp thoại EPS Options mở ra.

Trong hầu hết các trường hợp, những thiết lập mặc định này sẽ làm việc tốt, nhưng có thể thay đổi khi cần thiết (khi đó sẽ tạo ra thiết lập mặc định mới).

Chú ý: khi chắc chắn với các thiết lập của mình rồi thì có thể bỏ check ở ô Show Export Options.

Một điều dễ dàng khi làm việc với tập tin EPS là để tạo một ảnh TIFF (.TIF). Một số ứng dụng không hiển thị tập tin EPS và thay vào đó là hiển thị một hình ảnh giữ chỗ. Nếu chọn một ảnh TIFF hiển thị, ứng dụng thu nhận có thể dùng tập tin TIF được gắn để hiển thị ảnh.

+ Trong nhóm Preview, chọn nút TIFF nếu nó đang không được chọn.

+ Chọn OK.

Trang layout được xuất ra dạng tập tin EPS và có thể được chèn vào bất kỳ ứng dụng nào có kiểu tập tin này. Nếu dùng Photoshop hoặc Ghostview thì nên sử dụng phần mềm đó để mở kiểu tập tin này.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự