Hung Hoang Duong

Hung Hoang Duong
Giáo trình Đo lường nhiệt

Giáo trình Đo lường nhiệt PGS.TS Hoàng Dương Hùng Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Giáo trình: Năng lượng mặt trời

Vũ trụ mà ta biết bao gồm vô số các vì sao. Mỗi vì sao là một thiên thể phát sáng, như mặt trời của chúng ta.Quay quanh ...

Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

Giới thiệu các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

Vũ trụ và hệ mặt trời

Tìm hiểu về vũ trụ và hệ mặt trời

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics