PGS. TS. PGS. TS. Phạm Thành Hổ

PGS. TS. PGS. TS. Phạm Thành Hổ
Khoa Sinh học, ĐH KHTN TpHCM
Quốc gia: Việt Nam
Tiểu sử:

GS-TS Phạm Thành Hổ, một nhà khoa học tâm huyết và có nhiều đóng góp uy tín trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nguyên trưởng khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Các ứng dụng thực tế

Di truyền học là cơ sở khoa học của chọn giống. Các thành tựu của di truyền học được ứng dụng sớm, nhanh và nhiều hơn cả cho ...

Mã di truyền

khung đọc của trình tự ARN, mã di truyền là vạn năng.

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics