PGS. TS. PGS. TS. Phạm Thành Hổ

PGS. TS. PGS. TS. Phạm Thành Hổ
Khoa Sinh học, ĐH KHTN TpHCM
Quốc gia: Việt Nam
Tiểu sử:

GS-TS Phạm Thành Hổ, một nhà khoa học tâm huyết và có nhiều đóng góp uy tín trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nguyên trưởng khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Phân tích gen và sản phẩm của gen

điện di trên gel là phương pháp được sử dụng phổ biến để phân tích ADN và ARN

Ưu thế của các đối tượng vi sinh vật

Trong nghiên cứu di truyền học, các đối tượng vi sinh vật có nhiều ưu thế hơn hẳn các động vật thực vật bậc cao.

Về bệnh di truyền

Có một nhóm đa dạng các bệnh lý và rối loạn gây ra do các đột biến gen và sự thay đổi bất thường của nhiễm sắc thể

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics