PGS. TS. Thái Bá Cẩn Thái Bá Cẩn

PGS. TS. Thái Bá Cẩn Thái Bá Cẩn
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:

Thời gian

Hoạt động

 1942

Sinh tại tỉnh Nghệ An.

Trước 1964

Học sinh phổ thông.

1964-1968

Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

1968-1976

Giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng, Tổ chức Quản lý Xây dựng, trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.

1976-1980

Nghiên cứu sinh, trường Quản lý Kinh tế Mátxcơva.

1980-1988

Chuyên viên 3, phụ trách Phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Viện Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1989-1994

Phó Vụ trưởng, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính.

1995-1999

Vụ trưởng, Vụ Kiểm tra giám sát Tổng cục Đầu tư Phát triển, Bộ Tài chính.

2000-2004

Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Tài chính, Bộ Tài chính.

2004-2005

Giảng viên, Học viện Tài chính.

2005-2012

Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 8 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Đào Văn Hạnh, Đại học Kinh tế Quốc dân, 1995.

2. Mạn Ngọc Lý, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2002.

3. Phạm Văn Hùng, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2003.

4. Nguyễn Tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2005.

5. Trần Đức Lộc, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006.

6. Nguyễn Thị Hà, Học viện Tài chính, 2008.

7. Nguyễn Chí Trang, Học viện Tài chính, 2009.

8. Nguyễn Văn Bình, Đại học Giao thông Vận tải, 2010.

Không có dữ liệu.

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics