Nguyen Thanh

Nguyen Thanh
Quốc gia: Viet Nam
Phương pháp chưng cất tinh dầu

Tinh dầu của một số cây thực vật có tác dụng quan trọng đối với sức khỏe, tâm trí, sắc đẹp và thực phẩm. Để chưng cất tinh ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics