STEM Vietnam

STEM Vietnam
STEM Vietnam
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:

Dự án STEM Vietnam được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, thực hiện bởi các thành viên của Liên minh STEM Vietnam cùng sự đồng hành của Quỹ Vietnam (The Vietnam Foundation).

 • Chủ nhiệm dự án: TS. Dương Tuấn Hưng, Cựu du học sinh Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) năm 2014, Viện Hoá học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
 • Thành phần tham gia dự án:
  • Cựu du học sinh Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF)
  • Quỹ Việt Nam (Vietnam Foundation)
  • Liên minh STEM (Học viện sáng tạo S3, Học viện Kidscode STEM)
  • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
  • Thầy cô giáo, học sinh tại các trường tham gia dự án
Tổng quan về giáo dục STEM

Người trình bày: TS. Đặng Văn Sơn Đơn vị: Học viện Sáng tạo S3 Trong khuôn khổ chương trình tập huấn: XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC STEM ...

TS. Dương Tuấn Hưng giới thiệu đại biểu và các đại diện nhân sự thực hiện dự án STEM Lào Cai 2019

TS. Dương Tuấn Hưng giới thiệu đại biểu và các đại diện nhân sự thực hiện dự án STEM Lào Cai 2019

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics