STEM Vietnam

STEM Vietnam
STEM Vietnam
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:

Dự án STEM Vietnam được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, thực hiện bởi các thành viên của Liên minh STEM Vietnam cùng sự đồng hành của Quỹ Vietnam (The Vietnam Foundation).

 • Chủ nhiệm dự án: TS. Dương Tuấn Hưng, Cựu du học sinh Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) năm 2014, Viện Hoá học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
 • Thành phần tham gia dự án:
  • Cựu du học sinh Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF)
  • Quỹ Việt Nam (Vietnam Foundation)
  • Liên minh STEM (Học viện sáng tạo S3, Học viện Kidscode STEM)
  • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
  • Thầy cô giáo, học sinh tại các trường tham gia dự án
Báo cáo chuyên đề: Giáo dục STEM, giải pháp tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Báo cáo chuyên đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai Giáo dục STEM, giải pháp tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ...

Chương trình tập huấn chuyên sâu, STEMEM Lào Cai 2019

Chương trình bao gồm các chủ đề như: Quy trình thiết kế một chủ đề tích hợp STEM, Trải nghiệm STEM, Quy trình 6E trong dạy và học ...

Giới thiệu một số cuộc thi STEM và khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế

Người trình bày: TS. Dương Tuấn Hưng Đơn vị: Viện Hoá học – VAST Bài trình bày trong khuôn khổ dự án STEM Lào Cai 2019

Giới thiệu tổng quan về dự án STEMEM Lào Cai 2019

• STEM là viết tắt chữ đầu của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Mathematics (Toán học). Mở rộng STEMM có thêm Medicine (Y học). ...

Kế hoạch tổ chức ngày hội STEM năm 2019 của Trường THPT Số 1 Bảo Thắng, Lào Cai

Căn cứ công văn 1463/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THPT năm học 2019 - 2020; ...

Mục tiêu, kế hoạch và hoạt động triển khai dự án STEMEM Lào Cai 2019

Mục tiêu Giới thiệu và thúc đẩy giáo dục STEMM thông qua một mô hình giáo dục STEMM hiệu quả và bền vững cho Việt Nam bao gồm: ...

Phiếu lấy ý kiến cán bộ giáo viên trước chương trình tập huấn STEMEM Lào Cai 2019

Các nội dung khảo sát liên quan đến khái niệm, quan điểm về lợi ích do STEMEM mang lại cho hoạt động giảng dạy và học tập, đặc ...

Thông tin tóm tắt về dự án "Xây dựng mô hình giáo dục khoa học tự nhiên công nghệ kỹ thuật STEM cho các trường THCS và THPT tại Tỉnh Lào Cai

Dự án nhằm xây dựng và triển khai mô hình giáo dục STEM một cách hiệu quả và thực tiễn tại các trường trung học cơ sở và ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics