Minh Anh

Minh Anh
Defi World
Trang chủ: http://dapp.com/
Quốc gia: anhminh
Tiểu sử:

Người nghiên cứu về các trào lưu tiền số trên thế giới

Bài toán các vị tướng Byzantine và ứng dụng trong Blockchain

Bài toán các vị tướng Byzantine (Byzantine Generals) là một bài toán trong khoa học máy tính về đường truyền tin cậy, bộ xử lý lỗi trong một ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics