Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên

Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên
KỸ THUẬT CẢM BIẾN

Module Kỹ thuật cảm biến cung cấp các kiến thức về cảm biến và ứng dụng của các cảm biến. Module này giới thiệu các loại cảm biến: ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics