TS. Bùi Việt Hà

TS. Bùi Việt Hà
Khoa Sinh học, ĐH KHTN Hà Nội
Quan hệ sinh thái học của vi sinh vật với các nhóm vi sinh vật

Vi sinh vật sống trong hệ sinh thái, ngoài tác dụng tương hỗ với các nhân tố lý hóa của môi trường, còn có tác dụng tương hỗ ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics