TS. Bùi Việt Hà

TS. Bùi Việt Hà
Khoa Sinh học, ĐH KHTN Hà Nội
Ức chế vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý và hóa học

Mặc dầu đa số vi sinh vật là có ích và cần thiết cho nhân loại, nhưng hoạt động của vi sinh vật cũng có thể gây nên ...

Vi sinh vật học thực phẩm - mở đầu

Thực phẩm, vi sinh vật và con người có mối liên hệ mật thiết hết sức thú vị với nhau từ rất lâu, trước khi có cả sự ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics