Võ Thị Tuyết

Võ Thị Tuyết
Quốc gia:
Mục tiêu và chức năng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Mục tiêu và chức năng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp

Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp

Lịch sử phát triển của các quan niệm quản trị chất lượng.

Lịch sử phát triển của các quan niệm quản trị chất lượng.

Khái niệm và tầm quan trọng của nhân sự

Khái niệm và tầm quan trọng của nhân sự

Bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh

Bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh

Câu hỏi ôn tập những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp

Câu hỏi ôn tập những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics