GS. TS. Phạm Văn Ty

GS. TS. Phạm Văn Ty
Khoa Sinh học, ĐH KHTN Hà Nội
Kháng thể

Kháng thể (KT-antibody): là các gama globulin (Ig) có trong huyết thanh của động vật có khả năng liên kết đặc hiệu với KN đã kích thích sinh ...

Mối quan hệ giữa virus và tế bào - Những khái niệm cơ bản

Virus không có khả năng trao đổi chất và trao đổi năng lượng nên chúng phụ thuộc hoàn toàn vào bộ máy tổng hợp của tế bào.

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics