TS. Ngô Trung Việt

TS. Ngô Trung Việt
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Quốc gia: Vietnamese
Tiểu sử:

Tốt nghiệp Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1973, là nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ Thông tin thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ năm 1973, ông Ngô Trung Việt còn đồng thời là thành viên và cố vấn của nhiều dự án phát triển công nghệ thông tin do chính phủ thành lập từ những năm 1994 với những cống hiến đặc biệt to lớn về việc phát triển các chuẩn Công nghệ thông tin.

Ông là biên tập viên của các chuẩn quốc gia về chữ Việt latin và chữ Nôm từ năm 1993, là đại diện của Việt Nam và là biên tập viên cho nhóm báo cáo viên chữ biểu‎ IRG, tham gia phát triển các bộ kí tự Unicode và ISO-IEC 10646, đồng thời còn tham gia giảng dạy về ngôn ngữ lập trình, phương pháp luận lập trình, kĩ nghệ phần mềm, quản lí dự án, quản lí tri thức, kiến trúc công ty... cho nhiều đại học và trung tâm đào tạo tin học danh tiếng trên lãnh thổ Việt Nam.

Những năm tháng nghiên cứu và làm việc tại viện IIE – CNAM – Paris (1984), tại Đại học City of London (năm 1990), thực hành về Internet, về tiêu chuẩn hóa, về e-learning tại Tokyo - Nhật Bản, San Francisco – Hoa Kỳ (vào những năm 1993, 1999, 2003) hay rất nhiều khóa huấn luyện tại Bangkok hoặc ngay trên chính quê hương của mình đã góp phần làm nên một học giả đặc biệt tài năng, một giảng viên xuất chúng được chính thức thừa nhận bởi rất nhiều tổ chức, học viện uy tín. Có thể kể đến như: Viện Mojikyo - Nhật Bản, Hội bảo tồn di sản chữ Nôm (với cương vị Phó Chủ tịch), Trung tâm sát hạch CNTT và hỗ trợ đào tạo – VITEC (với vai trò cố vấn) hoặc trên cương vị Phó trưởng tiểu ban Chuẩn CNTT - Chương trình quốc gia về CNTT.

Với trên 20 công trình khoa học đã công bố, gần 20 đầu sách được xuất bản và hàng trăm ấn phẩm báo chí, tài liệu dịch thuật được giới thiệu, ông Ngô Trung Việt là một trong những giảng viên vô cùng ưu tú và hoàn toàn xứng đáng với chức danh làm đại diện cho Việt Nam tại nhóm phát triển các chuẩn quốc tế như ISO, JTC1, SC2, WG2 hay IRG…

CMMI

Một số gợi ý giúp công ty bạn xác định qui trình chuẩn dựa trên khuôn khổ CMMI để cải tiến.

CMMI-1

Tổ chức của tôi muốn bắt đầu chương trình cải tiến qui trình bằng cách dùng CMMI làm khuôn khổ. Bước đầu tiên nên là gì? Tiến hành ...

CMMI-2

Tôi đã đọc một báo cáo nói rằng trên 70% tổ chức được đánh giá dùng CMMI đều thất bại khi thực hiện kế hoạch hành động cải ...

Cuộc hành trình CMMI

Tôi đã nhận được nhiều email hỏi về việc dùng CMMI cho cải tiến qui trình…. Khi mọi người nghĩ về cải tiến qui trình, họ phải cân ...

Dùng phương pháp Agile

Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc trong một tổ chức công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ quan chính phủ, chúng tôi đã thử ...

Kĩ nghệ phần mềm

Kĩ nghệ phần mềm là bộ môn mà trong đó các kĩ sư tuân theo một qui trình xác định rõ để làm công việc của họ. Họ ...

Mối quan tâm khác với CMMI

Một người quản lí dự án viết cho tôi: “Công ti của tôi muốn đạt tới CMMI Mức 3 để nhận được tài trợ khuyến khích từ chính ...

Qui trình

Tuầnn trước, một sinh viên nói với tôi: “Phần mềm quá phức tạp và không thể nào loại bỏ mọi lỗi được. Em càng thử phần mềm, càng ...

Qui trình là gì?

Một sinh viên viết cho tôi: “Em không hiểu thuật ngữ “Qui trình” và tại sao chúng ta cần tuân theo qui trình trong phát triển phần mềm? ...

Qui trình phần mềm.

Qui trình là nhân tố thành công quan trọng cho bất kì doanh nghiệp nào nhưng nó là điều mấu chốt nhất trong phần mềm. Qui trình phần ...

Six Sigma

Six Sigma là một trong những phương pháp luận quản lí chất lượng phổ biến nhất được dùng trong công nghiệp ngày nay. Nó bắt đầu năm 1986 ...

Ví dụ về Big Data

Một sinh viên khoa học máy tính hỏi: “Bạn em làm việc trong công nghiệp bảo em rằng Big Data chỉ là khái niệm sẽ xảy ra trong ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics