PGS. TS. Ngô Tự Thành

PGS. TS. Ngô Tự Thành
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:

PGS. TS. Ngô Tự Thành sinh năm 1945 tại Hà Nội đã có thâm niên 44 năm giảng dạy tại Khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội với chuyên ngành chính là Vi sinh vật học. PGS. TS. Thành cũng đã làm việc như chuyên gia giáo dục đại học bằng tiếng Pháp tại Algerie trong thời gian 6 năm.

Bài giảng trên lớp, ghi chép trên lớp - Vi sinh vật học môi trường

Bài giảng trên lớp, ghi chép trên lớp của môn học Vi sinh vật học môi trường. GV. Ngô Tự Thành.

Cấu trúc và chức năng của tế bào Procaryot

"Đã qua lâu thời kỳ dài mà người ta coi vi khuẩn như những cái túi rất nhỏ chứa cá enzym" - Howard J.Rogors

Khoá học: Vi sinh vật học môi trường

Môn học gồm 4 phần và 26 chương. Tên môn học: Vi sinh vật học môi trường. Đối tượng học: - Sinh viên các ngành sinh học, công ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics