PGS. TS. Ngô Tự Thành

PGS. TS. Ngô Tự Thành
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:

PGS. TS. Ngô Tự Thành sinh năm 1945 tại Hà Nội đã có thâm niên 44 năm giảng dạy tại Khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội với chuyên ngành chính là Vi sinh vật học. PGS. TS. Thành cũng đã làm việc như chuyên gia giáo dục đại học bằng tiếng Pháp tại Algerie trong thời gian 6 năm.

Xử lý nước và xử lý nước thải

Trong phần này chúng ta được biết cần phải xử lý nước và nước thải như thế nào để chúng trở nên an toàn và có thể sử ...

Xử lý sinh học chất thải rắn hữu cơ

Riêng lượng rác thải sinh hoạt thải vào môi trường là rất lớn. chúng ta hãy tự làm phép tính rằng trung bình mỗi người một ngày đưa ...

Xử lý sinh học pha khí

Xử lý sinh học pha khí có thể được áp dụng đối với các khí thải ra từ các quá trình xử lý đất, xử lý nước ngầm, ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics