PGS. TS. Ngô Tự Thành

PGS. TS. Ngô Tự Thành
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:

PGS. TS. Ngô Tự Thành sinh năm 1945 tại Hà Nội đã có thâm niên 44 năm giảng dạy tại Khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội với chuyên ngành chính là Vi sinh vật học. PGS. TS. Thành cũng đã làm việc như chuyên gia giáo dục đại học bằng tiếng Pháp tại Algerie trong thời gian 6 năm.

Vi sinh vật học môi trường

Môn học gồm 4 phần và …. chương Phần I. Những khái niệm cơ bản về vi sinh vật Trong phần này sẽ cung cấp những hiểu biết cơ bản về vi sinh vật như: vi sinh vật là gì, đặc tính chung của chúng, vai trò của chúng trong tự nhiên và trong đời sống sản xuất của con người, cấu tạo và chức năng của hai loài tế bào vi sinh vật (procaryot và eucargot), dinh dưỡng, sinh trưởng và trao đổi chất của vi sinh vật, các chu trình sinh địa hóa với sự tham gia của vi sinh vật. Phần II. Giới thiệu một số nhóm vi sinh vật Phần III. Vi sinh vật và xử lý môi trường ô nhiễm Phần IV. Vi sinh vật và bảo vệ môi trường

Khoá học: Vi sinh vật học môi trường

Môn học gồm 4 phần và 26 chương. Tên môn học: Vi sinh vật học môi trường. Đối tượng học: - Sinh viên các ngành sinh học, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, và các ngành liên quan; Học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành nói trên. Giáo viên: PGS. TS. Giảng viên cao cấp Ngô Tự Thành

Tiểu luận cuối khoá - Vi sinh vật học môi trường

Tiểu luận cuối khoá - Vi sinh vật học môi trường

Xử lý sinh học pha khí

Xử lý sinh học pha khí có thể được áp dụng đối với các khí thải ra từ các quá trình xử lý đất, xử lý nước ngầm, xử lý nước thải, và từ các hoạt động công nghiệp, nếu chúng có chứa các chất gây ô nhiễm có khả năng bị phân hủy sinh học như: những hydrocacbon dầu mỏ, các dung môi halogen hóa và không halogen hóa, các sulfua ( ví dụ H2S), và amoniac.

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics